Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Bihari Sandor - pictorul născut în Băiţa

Marți, la Băița, a fost dezvelită o placă comemorativă

Bihari Sandor - pictorul născut în Băiţa

,,Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții" (N. Iorga).

În cadrul proiectului ,,Bihari Sandor - pictorul născut în Băiţa", Asociaţia ,,Înv. Bortoş Costea Maria", în parteneriat cu Consiliul judeţean Bihor, Primăria oraşului Nucet şi cu sprijinul Muzeului Ţării Crişurilor, a dezvelit, în 22 septembrie 2020, la Băița, placa comemorativă a pictorului Bihari (Klein) Sandor, în prezența unui public nu foarte numeros, conform cerințelor, din cauza pandemiei. Evenimentul cultural s-a desfăşurat la Căminul Cultural din Băiţa pe faţada căruia s-a montat placa comemorativă în cinstea pictorului. 
Bihari (Klein) Sandor - date biografice
Este foarte important să ne cunoaștem istoria, înaintașii, rădăcinile, pentru a ști cine suntem. Localitatea Băița, din județul Bihor, un mic colț de rai, situată  la poalele Munților Apuseni, are o istorie veche, de peste 1000 de ani, fiind o zonă minieră importantă. Trecutul său bogat, marcat de toate furtunile istoriei, trebuie descoperit pas cu pas și pus în valoare, alături de cei care i-au dat viață.
Bihari (Klein) Sandor este unul dintre ei, fiu al Băiței, plecat să-și caute rostul în lume pentru a atinge cele mai înalte culmi ale creației artistice. Născut la Băița, în 1855, într-o familie de evrei, numele inițial a fost Alexandru Klein, fiul lui Simon Ignac Klein și al soției acestuia Fuhrer Fani, evrei de origine, conform certificatului de naștere emis la Oradea în 1882, când și-a schimbat numele din Klein în Bihari (Komitatul Bihar). A plecat la Oradea la o vârstă foarte fragedă, unde a început să picteze alături de tatăl său, uimit fiind de frumoasele poze pe care le-a văzut în biserici. Pentru a-și desăvârși talentul artistic, muncind pentru traiul zilnic, dar și pentru a studia, devine elevul unor prestigioase școli de pictură din Budapesta, Viena și Paris. Nu pictează teme evreiești, dar este atras de realitate, de fluxul liniștit al vieții rurale, de oamenii simpli, turmele, păstorii, evenimentele vesele din sat.
 Face vizite de lucru în Italia, la Veneția, apoi în Olanda, Belgia, Germania (Munchen) și acasă, în Bihor. Se stabilește la Szolnok, un foarte popular loc de întâlnire pentru pictorii din Austro - Ungaria, devenind unul dintre fondatorii coloniei de artă din oraș. În ultimii ani de viață, bolnav fiind, a trăit la Budapesta, unde ținea și o școală de pictură, iar verile le petrecea la Szolnok. A decedat la Budapesta în anul 1906, la 50 de ani, pe patul de moarte s-a convertit la creștinism. 
Sandor Bihari a fost unul dintre artiștii de vârf ai Ungariei, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, și un reprezentant major al școlii realiste din această țară, din anii 1880.  Cei 20 de ani în care figura lui Bihari a fost înscrisă în istoria picturii maghiare, reprezintă o mare tranziție. A realizat numeroase picturi și portrete pentru traiul zilnic, dar a obținut și premii la concursurile și expozițiile la care a participat. Picturile sale cele mai importante sunt în galeriile de artă din Ungaria.
Printre picturile cele mai renumite se numără „Înaintea Judecătorului", care obține premiul Societății de Arte Plastice și este considerată cea mai bună lucrare realistă a timpului său, tabloul „Satul rău" obține jumătate din premiul corporativ de 1000 de forinți, „Cântecul său", cu care obține medalia de aur la expoziția din 1893, premiul nu a fost atât despre imagine, cât despre întreaga operă a artistului. Alte picturi apreciate: „Duminica după-amiază",  „Copilul unui om sărac", „Păstorul de capre", „Portretul doamnei Ta", unul dintre cele mai reușite portrete, „O fată venețiană cu eșarfa pe cap", „Vioara," „Violonist", autoportrete, portrete de femei, bărbați și copii.
În Bihor, probabil în Buntești pictează ,,Înmormântare românească", în anul 1888 . „Amintiri din copilărie trezesc aici, în mine, de aceea vreau să pictez o imagine aici", ,,încă nu am pictat o poză atât de ușor. Are 17 chipuri pe ea, este aproape un tablou în miniatură", spunea pictorul. Tot despre acest tablou spune că „Popa  valah( român) al cărui cap interesant a inspirat, ca să zic așa, imaginea, nu a vrut să stea, deoarece îi era teamă să nu fie blestemat, dacă este pictat. Ba mai mult, în predica sa, el a interzis și oamenilor să modeleze. Așa că l-am pictat pe popa din memorie" (Autobiografie).
Această pictură, aflată în Galeria de Artă a Ungariei, la Budapesta, este foarte importantă pentru noi, deoarece  este cea mai veche documentație grafică reprezentând portul din Țara Beiușului. Lucrarea este pictată în stilul romantic târziu și reprezintă o familie îndurerată de români, dintr-un sat de munte, care îngroapă o femeie ce pare a fi murit prematur. Se văd perfect porturile arhaice tipice Țării Beiușului: cojoace binșenești, sumane binșenești, clopuri cu roată, gacile, zadie de doliu numai pe față, cămașa românească arhaică cu sinoare. Se poate observa că la 1888, cojocul binșenesc era perfect conturat ca model, așa cum este făcut și astăzi. Cu siguranță modelul este mult mai vechi; în afară de alte  dovezi concrete, aceasta rămâne cea mai veche datare clară a sa. (Radu Frențiu)
O comisie din Oradea îi comandă pictura ,,Întâlnirea regelui Sigismund cu Vladislav Jagello, la Mormântul Sfântului Ladislav din Catedrala Oradea". Compoziția a avut un mare succes la expoziția Mileniului, a fost una dintre cele mai bune picturi istorice și primește premiul Varszary. Pictura a ajuns în Oradea și a devenit un ornament al sălii mari a Primăriei, apoi a fost dusă la muzeu. O copie poate fi văzută și astăzi în Primărie. În anul 2009, această pictură a fost clasată în fondul patrimoniului cultural național, aparținând Muzeului Țării Crișurilor Oradea.
 A mai obținut numeroase premii străine și a fost decorată cu Ordinul Franz Joseph. În anul morții sale, a fost organizată o expoziție memorială a lucrărilor sale, de către Societatea de Arte Plastice.
Marți, la Băița, s-au acordat diplome de onoare
Revenind la evenimentul de marți, 22 septembrie 2020, de la Băița, dorim să mai spunem că și cu acest prilej, Asociaţia a acordat diplome de onoare, așa cum obişnuieşte, unor personalităţi din comunitate, care fac cinste locului în care s-au născut, au crescut şi au fost educaţi sau care şi-au adus o contribuţie majoră la promovarea sau desfăşurarea acţiunilor iniţiate de Asociația noastră. Consiliul director al Asociaţiei a decis să acorde, cu acest prilej, Diploma de membru de onoare al Asociaţiei „Înv. Bortoş Costea Maria" domnului dr. Marc Mădălin Constantin, medic primar cardiolog la Institutul Inimii pentru Boli Cardiovasculare din Cluj-Napoca, precum şi în cadrul Centrului Medical Oncologic Centromed Oncosan Cluj-Napoca, unde oferă „servicii medicale de cea mai înaltă calitate" pacienţilor, conform site-ului Centromed Oncosan. Medicul Marc Mădălin nu a putut fi prezent la momentul festiv, dar a fost prezentă mama acestuia, care, extrem de emoţionată, a preluat diploma, mulţumind pentru diploma acordată fiului ei, ca o recunoaștere din partea comunităţii a reușitelor lui în medicină.
De asemenea, a fost acordată Diploma de membru de onoare al Asociaţiei, domnului arhitect Dorin Dronca, absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca, cel care a sprijinit acţiunile Asociaţiei întocmind toată documentaţia pentru plăcile comemorative, pro bono, căruia îi mulţumim pe această cale, asigurându-l de stima şi consideraţia noastră.
Ambii sunt născuţi şi crescuţi în Băiţa, absolvind cursurile Şcolii Primare „Înv. Bortoş Costea Maria" din Băiţa.
Bortoş Nicolae & Bîte Talida
Asociaţia „Înv. Bortoş Costea Maria" Băiţa
Găsiți mai multe poze în Galeria foto: Bihari Sandor - pictorul născut în Băiţa.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 2 februarie 2023