Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Miting de nemulțumire și protest

Ieri, dascălii bihoreni au ieșit, din nou, în stradă

Miting de nemulțumire și protest

Sindicatul Liber din Învățământ Bihor (SLI Bihor) a organizat, ieri (miercuri, 16 septembrie 2009), pe platoul din fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Oradea, un miting, urmat de un marș pe traseul podul Dacia, parcul Traian (cu oprire la Prefectura Bihor, pentru înmânarea unei petiții prefectului, Gavrilă Ghilea), continuarea marșului pe strada Mihai Eminescu, până în fața sediului Antenei 1), cu o nouă oprire în fața Inspectoratului Școlar (unde sindicaliștii i-au adresat generalului, Dorel Luca, ieșit la geam, invitația de a veni în rând cu ei).

Din cuvântul președintelui S.L.I. Bihor, prof. Ioan Þenț, și al celorlalți vorbitori (prof. ing. Gheorghe Blaj și Dan Bonca), dar și din materialele propagandistice, precum și din petiția înmânată prefectului județului, aveam să aflăm motivele nemulțumirii dascălilor:
1. subfinanțarea continuă a învățământului, din 1990, până în prezent
2. reducerea până în 2015 a 350.000 de posturi din sistemul bugetar
3. reforma în învățământ – cacealma 4. Legea 221/2008 – țeapă
5. Legea unică a salarizării în sistemul bugetar – iluzie pierdută
6. intențiile actualului guvern: 10 zile de muncă voluntară; 581 de posturi reduse la nivelul județului Bihor, și mai urmează altele, în februarie – martie - aprilie 2010; reducerea la jumătate a cuantumului salariului de merit, gradației și a sporului de învățământ rural; renunțarea la cei 2%; blocarea salariilor în 2010; plafonarea salariilor după 25 de ani vechime, fac excepție profesorii S. (ceea ce se traduce cu ... discriminare); directorii din județele pilot fac patru ore de muncă voluntară; orele de educație fizică de la învățământul primar ținute de învățătorul clasei; neplata celor două ore (de la 16 ore la 18 ore) pentru cei cu 25 de ani vechime și gradul didactic I.
7. încălcarea grosolană a acordului semnat de către F.S.L.I. cu Guvernul României, în 6 mai 2009 (ne retragem semnătura)
8. investițiile în 2008, inexistente
9. economia de 400.000.000 de lei pe care trebuie să o facă Guvernul pe seama învățământului înseamnă venituri mai mici și viață mai grea
10. ni se pregătește și o mare surpriză – mărirea normei didactice
11. conducerea după ordonanțe de urgență, nu după legi.
 „Toate aceste măsuri vor duce la îngroparea învățământului românesc”, consideră conducerea S.L.I. Bihor.
 La acțiunea S.L.I. Bihor au participat și reprezentanți ai F.E.N., de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea (în frunte cu președintele Nicolae Moț), precum și Dan Bonca, reprezentantul sindicaliștilor personalului nedidactic, la fel de nemulțumiți și indignați.
„Noi, salariații școlii, membri ai Federației Educației Naționale, suntem profund îngrijorați față de situația fără precedent în care a fost adus învățământul românesc în anul 2009. După numeroase întâlniri, negocieri, discuții cu reprezentanții Guvernului, constatăm cu dezamăgire următoarele:
1.Proiectul Legii salarizării unitare în domeniul bugetar situează personalul din învățământ în partea inferioară a grilei
2.Numeroase sporuri acordate până în prezent pentru calitate și performanță în educație au dispărut din proiectele de lege ce vor fi asumate de Executiv
3.M.E.C.I., prin inspectoratele școlare, a redus recent peste 19.000 de posturi, fără consultarea și acordul partenerilor sociali
4.Guvernul, prin rectificările negative, a diminuat bugetul educației cu circa 2,5% din P.I.B. în 2009, încălcând  flagrant Legea învățământului
5.Executivul a hotărât diminuarea  cu 15,5%, în lunile octombrie - decembrie 2009, a salariilor angajaților din sistemul educațional
6.Acordul încheiat de către federațiile sindicale cu reprezentanții Guvernului, la 6 mai 2009, a fost grav încălcat de către Executiv
7. Legea 221/2008 privind majorarea salariilor personalului didactic nu a fost nici până în prezent pusă în aplicare, iar creșterile salariale nu se regăsesc nici în proiectul Legii salarizării unitare a bugetarilor...”, se spune în Hotărârea Consiliului Național al F.E.N.
Parlamentul a murit... pentru sindicaliști!
În deschiderea mitingului, președintele S.L.I. Bihor, prof. Ioan Þenț, a propus cinci secunde de reculegere pentru Parlamentul care a murit, în 15 septembrie 2009, „prin Asomare”, cum se scrie pe crucea ridicată de sindicaliști și purtată pe tot traseul parcurs.
Mitingul s-a desfășurat în deplină ordine și disciplină, dascălii fiind chiar prea cuminți și deloc zgomotoși. Arareori s-au scandat lozinci (Rușine să vă fie! Jos Guvernul! Mincinoșii! Să ne dea Urdea banii! Jos, demagogia, jos prostia! Grevă generală...), doar fluierele și trompetele și-au făcut simțite prezența, din plin!
Pe 5 octombrie – grevă generală de o zi
De pe platou, s-a pornit într-un marș spre Prefectură și Inspectoratul Școlar. Următoarea acțiune a fost programată chiar în 5 octombrie, de Ziua mondială a educației (și educatorului), când este fixată grevă generală de o zi.
La Prefectură, dl Gavrilă Ghilea i-a întâmpinat pe reprezentanții sindicaliștilor la poartă, conducându-i în birou și arătându-le toată deschiderea și prietenia.
„Mă puteți considera un susținător al dumneavoastră. O să trimit doleanțele exprimate în scris la Guvern, iar eu, pe partea ce-mi revine, voi face tot ce pot pentru a sprijini învățământul din teritoriu...,” a spus prefectul Gavrilă Ghilea.
În fața Inspectoratului Școlar s-a stat puțin, pentru că generalul, Dorel Luca, fiind în audiența sa obișnuită (de miercurea), a ieșit la geam și a salutat mulțimea, care nu a scandat nicio lozincă, doar l-a invitat pe general să vină în rând cu ei, adică să fie de acord cu ei și să-i susțină.
Ajunși în fața sediului Antenei 1, sindicaliștii s-au retras (la ora 14.53), cu mulțumirile de participare adresate de președintele S.L.I. Bihor, prof. Ioan Þenț. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentu mai multe poze, acceați Galeria foto:  Miting de nemulțumire și protest.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 3 februarie 2023