Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Partenerii de la școala din Debrecen în vizită la Biharia

„Diferiți și totuși la fel”

Partenerii de la școala din Debrecen în vizită la Biharia

Școala cu clasele I-VIII „Gáspár András” din Biharia a câștigat un proiect internațional în cadrul programului ACES, grație directorului școlii, dna prof. Vad Márta, care, în ultimii ani, a participat la reuniuni internaționale de proiect, în Suedia și Austria..

Timp de trei zile, între 20 și 22 ianuarie 2010, la școala din Biharia a avut loc o nouă reuniune de proiect, cu partenerii de la Școala „Karácsony Sándor” din Debrecen, în cadrul proiectului „Different but the same” (Diferiți și totuși la fel), proiect
finanțat de fundația Erste și Interkulturelles Zentrum din Viena.
„Astfel că 12 elevi și patru profesori au fost invitații noștri pentru trei zile la Biharia. Elevii au fost găzduiți la copii din Biharia”, după cum aveam să aflăm de la doamna director.
Democrația și „copacul democrației”
Activitățile din prima zi s-au ținut la Biharia. De dimineață, s-au desfășurat diferite jocuri prin care au fost evidențiate însușirile democrației, tema reuniunii de proiect de la Biharia. Mijloacele și metodele folosite au fost altele decât cele utilizate la orele de curs: dansul, cântecul și diferite jocuri situaționale.  La activități au participat atât cei 24 de elevi, membri ai echipelor de proiect din cele două școli, cât și profesorii. De la ora 12.00, s-a pornit într-un tur al comunei Biharia, cu opriri la bisericile din comună, la primărie și cimitir.
„În cadrul activităților desfășurate în după-masa acelei zile, s-a urmărit fixarea, consolidarea cunoștințelor însușite despre democrație, prin activități practice. Astfel, am umplut împreună cu musafirii noștri borcane cu diferite semințe. Prin aceasta, am dorit să explicăm însuși titlul  proiectului nostru - „Diferiți și totuși la fel”, după care proprietățile democrației, reținute de copii, au fost lipite, ca frunze pe copacul democrației. Seara am avut jocuri distractive în sala de sport, iar profesorii din Debrecen au fost invitați la o cină festivă de către colegii noștri”.
Excursii, vizite și bătaie cu zăpadă
A doua zi, s-a pornit într-o excursie, cu vizitarea cetății Biharia, unde a avut loc și o bătaie cu bulgări de zăpadă, vizitarea Casei memoriale „Frater Gyorgy” din Șimian, monumentele din Carei, biserica și mormintele din Căpâlna, Casa de naștere a poetului Ady Endre din satul lui Ady și muzeul satului din Galoșpetreu. La întoarcere, părinții copiilor din Biharia i-au așteptat la școală cu o cină caldă, după care elevii au continuat să lipească frunze noi pe copacul democrației (însușiri descoperite în acea zi). Seara s-a încheiat cu dansuri și jocuri, împreună cu părinții și cadrele didactice. Momentul final de mare succes a fost un karaoke îndelung aplaudat.
A treia zi, la Oradea și Cauaceu...
În cea de-a treia zi de reuniune, gazdele și-au propus să le prezinte partenerilor de proiect orașul Oradea. Vizita a început la șirul canonicilor și  biserica catolică din apropiere, au urmat o oprire la redacția ziarelor „Jurnal Bihorean” și „Bihari Napló”, iar la ora 11, au avut onoarea să fie primiți la Primăria Oradea...
După recepția de la primărie, excursioniștii și-au continuat periplul prin oraș. Au vizitat biserica Szent László, Biserica cu lună și Cetatea Oradea.
După-masă, au fost invitați la Cauaceu, la balul mascat al grădiniței și școlii din localitate, cu participarea întregii comunități...
Reuniunea s-a încheiat cu o cină, la care s-a făcut bilanțul celor trei zile și s-au stabilit activitățile viitoare.
„La organizarea, pregătirea și reușita tuturor activităților, i-am avut alături pe bunii mei colegi: Popovici Magdolna – director adjunct, prof. Mock Julianna, Bondár Piroska, Szabó Gergõ, Zsugán Gyula, Juhász Erzsike, Varkucs Róbert..., cărora doresc să le mulțumesc și pe această cale pentru tot sprijinul și dăruirea cu care s-au implicat în buna pregătire și desfășurare a tuturor activităților”, a conchis doamna director, Vad Márta. (Ovidiu DAN)
P.S Pentru mai multe poze (87 de poze), accesați Galeria foto: Partenerii de la școala din Debrecen în vizită la Biharia.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 3 februarie 2023