Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Completarea fișelor de înscriere

30 iunie - 6 iulie

Completarea fișelor de înscriere

30.06.2007.
Completarea fișelor de înscriere cu opțiunile personale în vederea repartizării computerizate pentru elevii care au promovat Testele Naționale.
Potrivit calendarului admiterii în licee și în învățământul profesional, prin școala de arte și meserii, începând de astăzi, 30 iunie și până vineri, 6 iulie 2007, elevii care au promovat Testele Naționale și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, pot completa fișele de înscriere cu opțiunile personale, în vederea repartizării computerizate.

De asemenea, absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, care au promovat Testele Naționale, vor completa fișele de înscriere la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea.
Practic, începând de astăzi,
cel mai important pas este completarea opțiunilor din fișa de înscriere primită de la școală. În acest sens, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului atenționează părinții asupra faptului că trebuie să facă opțiuni realiste, alegând licee sau școli de arte și meserii la care media de admitere din anul precedent a fost cu cel mult un punct mai mare decât media de admitere a candidatului.
Personalul școlii nu trebuie să influențeze în niciun fel părinții și elevii în completarea opțiunilor,
dar îi consiliază, prezentându-le toate informațiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opțiuni sau ale completării unor opțiuni nerealiste, pentru a permite candidaților o alegere în cunoștință de cauză
.
De asemenea, elevii care au promovat Testele Naționale și părinții acestora trebuie să țină cont de următoarele lucruri:
1.
În primul rând elevul, împreună cu dirigintele și părinții, trebuie să verifice corectitudinea datelor personale înscrise pe fișă: numele, media claselor V-VIII și notele la Testele Naționale. Eventualele erori trebuie semnalate imediat conducerii școlii si remediate.
2. Pe fișa care trebuie depusă, până cel târziu în data de 6 iulie, se completează apoi opțiunile, în ordinea intereselor, preferințelor si aptitudinilor elevilor. Algoritmul de repartizare ordonează elevii după medii și îi repartizează în această ordine pe baza opțiunilor exprimate. Fiind o admitere computerizată,
media este cea care primează.
3. Pentru a spori șansele de reușită,
se recomandă completarea unui numar cât mai mare de opțiuni.
4. Completarea și stabilirea ordinii opțiunilor se fac prin consultarea prioritară a informațiilor privind numărul de locuri disponibile și ultima medie de admitere din anii precedenți. În acest sens, poate fi utilizată aplicația de orientare ADLIC 2007, disponibilă pe
http://admitere.edu.ro/, alături de rezultatele la Testele Naționale din toate județele.
5. Orice utilizator înregistrat al portalului poate folosi aplicația pentru a-și stabili opțiunile și a completa fișa în mod realist.
6. După introducerea fișelor în baza națională de date, corectitudinea datelor de pe fișa aflată în sistem trebuie verificată de fiecare elev la școala de proveniență, prin compararea fișei originale cu fișa de control tiparită de aplicație.
Prima repartizare computerizată în învățământul liceal și profesional de stat a absolvenților clasei a VIII-a care au promovat Testele Naționale și nu au împlinit 18 ani până la data de 31 decembrie 2006
este prevăzută pentru vineri, 13 iulie 2007. În această etapă sunt repartizați doar candidații care au promovat Testele Naționale sau care, în anii anteriori, au promovat examenul de capacitate ori au obținut certificatul de echivalare a examenului de capacitate.
Absolvenții care nu au promovat Testele Naționale completează opțiuni doar pentru școli de arte și meserii și sunt repartizați în cea de-a doua etapă de admitere.
Atât acești absolvenți, cât și candidații rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii, completează opțiunile în perioada 16 - 20 iulie 2007.
Reamintim faptul că după soluționarea contestațiilor, Testele Naționale 2007 au fost promovate de 154.214 candidați, rata de promovabilitate înregistrată fiind de 80,86% (superioară cu aproximativ patru puncte procentuale celei de anul trecut - 76,89%). (Biroul de presă)

Trimite email

sâmbătă, 4 aprilie 2020