Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
25 noiembrie 2020
*1. Ideea unui profesor britanic: acces universal la învățământul superior – ,,cheie” pentru combaterea dezinformării / În lumea digitală, pentru oameni e vitală ,,capacitatea de a nu fi înșelat”
.....
,,Pandemia ne scufundă în lumea virtuală mai adânc și mai rapid decât ne-am fi putut imagina cu doar un an în urmă, iar ușurința de proliferare a falsurilor devine tot mai tulburătoare”, scrie într-un articol publicat de revista de specialitate Times Higher Education profesorul Tim Blackman, vicecancelar al The Open University, mare universitate britanică având o lungă tradiție de predare la distanță. În acest context, el face trimitere la rolul educației de a preveni înșelăciunea și afirmă: ,,pentru ca învățământul superior să poată vaccina populațiile împotriva dezinformării, e nevoie să universalizăm accesul la acesta”.

*2. Avocatul Poporului cere Ministerului Educației să ia în considerare redeschiderea școlilor, conform recomandării OMS
.....
Avocatul Poporului cere Ministerului Educației să suspende educația online și să ia în considerare redeschiderea școlilor, practică la care au recurs aproape toate marile state europene. Instituția condusă de Renate Weber s-a sesizat din oficiu în legătură cu situația asigurării de laptopuri la cerere pentru profesori, pentru continuarea școlii în on-line, se arată într-un document obținut de Edupedu.ro.

*3. Cercul de informatică ,,Programare cu răbdare”, premiat la WITSA Global ICT Excellence Awards. Activitățile STEM s-au extins la nivel național cu peste 800 de copii la doi ani de la înființare
.....
La doi ani de la înființare, cercul de informatică ,,Programare cu răbdare” de la Bacău se extinde la nivel național și primește premiul World Information Technology and Services Alliance (WITSA). Cercul are acum peste 20 de centre în țară și chiar în alte țări, iar 800 de copii și tineri frecventează activitățile educative.
Premiile WITSA Global ICT Excellence Awards onorează realizările în aplicarea tehnologiei informației în întreaga lume. Câștigătorii au prezentat excelență în una din cele patru categorii: Excelența sectorului public, Excelența sectorului privat, Creșterea durabilă și Oportunitatea digitală.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
21 noiembrie 2020
*1.Estonia: Ministrul Educaţiei demisionează după ce presa a scris că își ducea copiii la școală cu șoferul și mașina de serviciu
.....
Ministrul Educaţiei din Estonia, Mailis Reps, a demisionat ,vineri, după ce presa locală a arătat că ea folosea maşina de serviciu şi şoferul pentru a-şi duce copiii la şcoală, informează dpa, citată de Agerpres.
Tabloidul Ohtuleht a scris că un şofer al ministerului a folosit de mai multe ori o maşină de serviciu pentru a duce la şcoală şi a-i aduce acasă pe copiii lui Mailis Reps.

*2.Olimpici naționali de liceu au creat un site unde îi ajută pe elevii de a VIII-a să învețe pentru Evaluarea Națională: Scopul este de a ajuta copiii cu mai puține resurse să își atingă obiectivele educaționale, în contextul pandemiei
.....
Șase olimpici au pornit un proiect inedit pentru a-i ajuta pe elevii mai mici care trebuie să susțină în vara viitoare Evaluarea Națională. „Ne dorim să ajutăm elevii de clasa a VIII-a să treacă cu bine peste această situație dificilă creată de pandemie. Oferim lecții săptămânale care urmează curricula pentru Evaluarea Națională 2021”, au explicat aceștia în descrierea de pe site-ul pentru meditații lansat de ei – matex.xyz.

*3. Tabloul dezastrului din învățământul superior: România – pe ultimele locuri din Europa la numărul de tineri cu studii superioare, rata de înscriere la universitate, personal academic – Raport Bologna 2020
.....
România se află pe ultimul loc în Europa când vine vorba despre procentul persoanelor cu studii superioare în categoria 25-34 de ani, pentru care-și propusese o creștere substanțială până în 2020, potrivit unui nou raport dat publicității săptămâna aceasta. Documentul arată că țara se află, în același timp, printre ultimele din Europa din punct de vedere al persoanelor cu studii superioare pe celelalte categorii de vârstă, în pofida unor creșteri semnificative în ultimul deceniu și jumătate. În plus, se numără printre ultimele state europene la capitole precum rata de înscriere a tinerilor în învățământul superior, în timp ce numărul de instituții de învățământ superior și cel al angajaților din mediul academic au înregistrat scăderi în ultimele două decenii, marcate de dezvoltare la nivel european.

Sã ai parte de ceea ce nu ai votat (?)

Blestemul care s-a abãtut asupra învãþãmântului

Sã ai parte de ceea ce nu ai votat (?)

Nu suntem superstiþioºi, dar cum am fi putut afla veºti bune, la conferinþa de presã organizatã, marþi, 13 aprilie (2010), la Inspectoratul ªcolar al judeþului Bihor?

Generalul, prof. Dorel Luca, generalul adjunct, prof. Ilie Crãciun ºi juristul, Ramona Bacter – purtãtorul de mesaj, altfel oameni de treabã, au venit, ieri, în faþa presei încãrcaþi cu energie pozitivã, dar au descãrcat desaga doar cu veºti proaste.
Cum ar fi putut sã ne încânte cele 107 premii ºi menþiuni naþionale aduse de olimpicii bihoreni în scurta vacanþã de Paºti, în faþa avalanºei, tãvãlugului ºi blestemului care s-au abãtut asupra învãþãmântului, cu noua Lege a Educaþiei Naþionale, votatã deja de Guvern, dar care nu trebuie sã treacã de parlament. Cum ar putea trece dupã rãul pe care îl aduce învãþãmântului?
Dupã acele reduceri aberante de norme didactice, înfãptuite mai mult sau mai puþin, din cauza nesãbuinþei ºi gândirii înguste ºi jignitoare la adresa dãscãlimii de un guvern mic, pus pe fapte mari, vin reducerile de activitate, tot din cauza aceloraºi guvernanþi care vor sã lichideze învãþãmântul românesc prin toate mãsurile anti-dascãli cuprinse în noua lege a educaþiei.
Vin restrângerile de activitate!
Din cele 156 de restrângeri de activitate la nivelul judeþului Bihor, învãþãtorii au parte de 52, culmea, în 52 de unitãþi de învãþãmânt, datorate numãrului mic de elevi, faþã de cel stipulat în noua lege a educaþiei. Astfel s-a ajuns ºi la comasãri. Din trei clase s-au fãcut douã ºi în municipiul Oradea. „În fiecare an, am avut 9-10 restrângeri de activitate, dar le-am rezolvat, le-am învârtit, le-am rãsucit, dar în final, nu am lãsat dascãlii pe drumuri. Unii au a doua facultate, alþii au dublã specializare, schimbã doar nivelul (ciclul, de la liceu la gimnaziu)...”, precizeazã generalul. În Oradea sunt restrângeri de activitate la Liceul de Artã, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, ºcolile „Avram Iancu”, Ioan Slavici”, „Octavian Goga”, ªc. nr. 11..., la C.S.E.I. (dar la ºcolile speciale, cazurile se rezolvã simplu, chiar dacã sunt multe, cinci). Tot din cauza comasãrilor se reduc secþiile maghiarã ºi românã la unele ºcoli, la Oºorhei ºi Biharia. Copiii maghiari din Oºorhei sunt direcþionaþi spre ªc. „Nicolae Bãlcescu” din Oradea, dar pot opta ºi pentru alte variante în municipiul Oradea. Secþia românã din Biharia are variante la Tãmãºeu sau în Oradea, la „Ion Bogdan”. Cei din ªuºturogiu rãmân pe loc, încã, din cauza navetei dificile. Desfiinþându-se gimnaziul la Pocola, gimnaziºtii vor învãþa în „Capitalã”, la Beiuº, în sat mai rãmâne doar ciclul primar. Noua lege îi afecteazã ºi pe profesorii-artiºti, de educaþie muzicalã ºi educaþie plasticã, de la „Traian Vuia”, Economic, „Transilvania”... La „Ghibu”, se fac trei rocade..., la mate ºi fizicã.
Comasãrile ºi restrângerile nu þin cont de naþionalitate, îi afecteazã deopotrivã pe români, dar ºi pe maghiari. ªi dascãlii maghiari din Cetariu, Curtuiºeni, Roºiori, ªimian, Tãmãºeu, Uileacu de Criº, Poºoloaca, Vadu-Criºului, de la „Alexandru Roman”, „Dacia” ºi Liceul Teoretic German „Fr. Schiller” vor avea parte de aceeaºi crudã soartã.
Ca ºi în anii anteriori, vor avea de suferit ºi cadrele cuprinse în pregãtirea practicã a elevilor (maiºtrii), care nu ºi-au continuat studiile, sã devinã ingineri...
Concursul de titularizare rãmâne în picioare!
„Contrat zonurilor care s-au vehiculat prin unele mijloace media, concursul de titularizare va avea loc în 14 iulie, ne asigurã generalul. Din cele peste 400 de posturi pe care le-am pregãtit ºi pentru acest an, tot vor rãmâne, dupã rezolvarea restrângerilor de activitate, peste 200 pentru titularizãri în învãþãmânt.
Legea e... lege!
E Bunã, nu-i Stufoasã, bine Articulatã!
Privitã din fotoliul de general, Legea Educaþiei Naþionale este bunã, nu-i stufoasã, e bine articulatã...
Sunteþi pe val, domnule general, de-aceea e bunã!
Potrivit noii legi, cicã grupa pregãtitoare trece de la grãdiniþã la ºcoalã, dar rãmâne tot la grãdiniþã, sub mâna educatoarelor care se pricep cel mai bine cum sã-i pregãteascã pe copii pentru ºcoalã. Deci clasa pregãtitoare va creºte tot în grãdiniþã. Atunci de ce vã mai stresaþi sã-i spuneþi clasã, domnilor (cu ºapte capete)?
Clasa a IX-a va creºte ºi se va forma în gimnaziu, chiar dacã se va recurge la douã schimburi. Halal realizare! Dar, atenþie, domnilor directori, nu-i mai sacrificaþi pe cei mici (ciclul primar), cu schimburi dupã-amiazã. Ei nu au dreptul sã plãteascã oalele sparte!
Menþinându-i la gimnaziu pe cei de-a IX-a, guvernanþii încearcã sã-i salveze... sã nu plece în Spania, la cãpºuni, sã nu mai disparã din peisaj... din motive încã nedesluºite! Cicã trebuie sã stea, musai, în ºcoalã, pânã la 16 ani! Artificii ieftine, domnilor! Mentalitatea nu se schimbã cu una cu douã!
S-a mai vorbit la conferinþã despre evaluarea elevilor pe bazã de portofolii. Singura mãsurã cu cap din multele care s-au inventat ºi care nu se potrivesc învãþãmântului românesc în vreme de crizã. Despre consiliul de administraþie se tot vorbeºte... ºi s-a ajuns la formula, ca la maºinile de teren, puternice, 4 ori 4, patru cadre didactice, patru din consiliul local, patru pãrinþi..., dar preºedintele sã fie, totuºi, cadru didactic, „ca sã nu ajungã un tractorist sã conducã ºcoala”, vorba unei distinse doamne.
Dascãlii trebuie sã-ºi facã legea lor!
Aºadar, soarta dascãlilor români se decide în parlament, ori-ori, care pe care! Toatã lumea sare, „binevoitoare”, se angajeazã, sã dezbatã ºi sã dreagã legea, uitându-se cã cei care ar trebui sã decidã soarta dascãlilor, singurii, nu pot fi decât ei, cei care muncesc în învãþãmânt, cei care luptã ºi suferã, nu spectatorii de ocazie sau politicienii de elitã. Dascãlii trebuie sã-ºi facã legea lor! Dascãlii au bun-simþ ºi educaþie sã nu se amestece în treburile altora, ei nu doresc sã facã lege ziariºtilor, nici medicilor, nici politicienilor... Ei doar i-au învãþat carte, ºi i-au educat, acolo unde s-a putut...
Aºadar, oameni buni, lãsaþi-i pe dascãli sã-ºi facã legea lor, nu vã mai amestecaþi, pentru cã numai stricaþi, nu îndreptaþi, ºi duceþi învãþãmântul de râpã, în aceeaºi direcþie greºitã în care merge ºi þara, prost administratã! (Ovidiu DAN)

Trimite email

vineri, 4 decembrie 2020

Poza zilei

Revista ,,Curtea de la Argeș”, premiată cu ,,Meritul Academic”

La 10 ani de la apariție,
Revista  de cultură ,,Curtea de la Argeș" a fost premiată cu ,,Meritul Academic"
 
Domnul academician Gheorghe Păun, redactorul-șef al revistei de cultură ,,Curtea de la Argeș" ne-a dat, ieri (joi, 3 decembrie 2020), o veste de o mie de puncte:
,,De câteva ore, revista ,,Curtea de la Argeș"  este deținătoarea ,,Meritului Academic", acordat de Academia Română în cadrul Adunării Generale (online) de decernare a Premiilor Academiei, cu prilejul împlinirii a zece ani de apariție..."