Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Terra - „o planetă albastră” sau un mediu ostil vieții?

Tu decizi

Terra - „o planetă albastră” sau un mediu ostil vieții?

Pământul este un bun al întregii omeniri, este casa întregii umanități, este o minune albastră singulară în sistemul nostru solar. În bunătatea ei, „mama natură” a permis dezvoltarea vieții pe planeta Terra, dând naștere la ecosisteme bogate, permițând evoluției naturale să-și urmeze dezvoltarea pe parcursul miliardelor de ani.

Planeta albastră este casa unui larg biosistem, pornind de la diverse specii de plante și animale, ajungând până la omul incapabil să aprecieze valoarea, splendoarea și frumusețea ei.
22 aprilie este „Ziua Pământului”. Cu ocazia acestui eveniment, elevii Școlii cu clasele I-VIII din Oșorhei au organizat, în perioada 12 - 30 aprilie 2010, o serie de activități prin care, au încercat să identifice efectele poluării mediului, urmările distrugerii iraționale a resurselor de apă potabilă și a ecosistemului înconjurător. Coordonați de profesorii Tișe Claudia și Scriminți Lavinia, împreună cu alte cadre didactice din școală, cu ajutorul Consiliului local Oșorhei, elevii claselor gimnaziale au participat la un proiect educațional, derulat pe mai multe etape, prin care s-a urmărit conștientizarea tinerilor pentru necesitatea conservării, protejării și respectării naturii.
Proiectul a urmărit educarea tinerilor și formarea unor valori morale și civice prin care să înțeleagă efectele poluării asupra mediului de viață înconjurător. Au fost organizate o serie de dezbateri, proiecții și activități practice prin care elevii au putut să observe efectele poluării mediului, importanța apei în natură și metodele de conservare ale acesteia. Au descoperit posibilitățile de economisire și păstrare curată a rezervelor de apă potabilă, modalitățile de combatere a poluării și evitarea distrugerii naturii. Pornind de la ideea că „omul decide dacă mai are viitor pe Terra sau este condamnat distrugerii sale, prin distrugerea mediului în care trăiește”, elevii școlii au căutat soluții pentru posibilitatea de a evita transformarea Pământului într-o planetă ostilă vieții.
Elevii din clasa a VI-a A au plantat copaci și flori în spațiile verzi din școală și comună, ajutând la curățarea și conservarea mediului înconjurător. Au lipit pliante și afișe prin care au încercat să atragă atenția comunității asupra necesității menținerii curățeniei în natură.
În a treia parte a proiectului, împreună cu cadrele didactice, elevii din școală au comemorat „Ziua Pământului” printr-o expoziție de desene și planșe în care au atras atenția societății asupra necesității protejării naturii. Coordonați de profesorii lor, Scriminți Lavinia, Tișe Claudia și Birău Ane-Mari, au organizat o serbare și un concurs de îmbrăcăminte din materiale reciclabile („Eco Styl”), învățând astfel că, pentru protejarea resurselor naturale este necesară reciclarea unor materiale și conservarea altora.
La finalul activității, am încercat să tragem concluziile necesare recunoscând că, un spațiu verde și curat crește șansele de viață ale tuturor, purifică aerul, protejează stratul de ozon și conservă mediul natural al Terrei. (Claudia Tișe)

Trimite email

duminic, 25 august 2019