Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„Festivalul tinereții”, Costinești 2010 (ed. VI)

Preselecție copii și tineri pentru...

„Festivalul tinereții”, Costinești 2010 (ed. VI)

Poate vă interesează să știți cum se va face preselecția copiilor și tinerilor pentru Festivalul internațional de creație și interpretare „Festivalul tinereții”, Costinești 2010 – ediția a VI-a.

Asociația culturală „Daria’S și Taste of Romania” organizează preselecție pentru copii și tineri, cu vârsta cuprinsă între 6 și 25 de ani, pentru cele trei secțiuni - de creație, interpretare  muzica ușoară și populară - ale Festivalului internațional de creație și interpretare „Festivalul tinereții”, care va avea loc la Costinești, în perioada 4 – 15 august 2010.
Preselecția zonală pentru interpretare  muzică ușoară și populară se va desfășura în 37 de orașe din țară, iar în orașul Oradea va avea loc vineri, 21 mai 2010, la Palatul Copiilor și Elevilor. Selecția finală va fi la București, în 26 iunie 2010.
Concurenții pot participa la etapa de preselecție în oricare dintre centrele zonale, indiferent de localitatea în care domiciliază.
Sunt invitați să participe copiii și tinerii talentați, dornici de afirmare, care vor intra în competiție pe următoarele grupe de vârstă: 6-9, 10-14, 15-21ani.
La secțiunea de interpretare muzică ușoară sunt așteptați soliști individuali sau trupe formate din maximum cinci membri.
Participanții vor pregăti câte două melodii, din care vor cânta în întregime o singură melodie, cu durata maximă de 4 minute, în condiții de spectacol.
Concurenții individuali trebuie să aibă  în repertoriu o melodie din muzica ușoară românească.
 La secțiunea de interpretare muzică populară se pot înscrie soliști individuali sau instrumentiști. Participanții vor pregăti câte două melodii, din care vor cânta în întregime o singură melodie, cu durata maximă de 4 minute, în condiții de spectacol.
Alte condiții de participare la etapa de interpretare
*Acompaniamentul trebuie asigurat de negativ orchestral, înregistrat pe CD
*Presecțiile de muzică populară se organizează în același timp cu  preselecțiile de muzică ușoară și în aceleași locații;
La secțiunea creație, creatorii profesioniști sau amatori vor prezenta melodii în primă audiție, cu o durată maximă de 4 minute. Juriul de specialitate, care se va întruni în zilele de 25 și 26 iunie 2010, va promova în etapa finală 20 de melodii.
Lucrările pentru concursul de creație trebuie să conțină creația muzicală  înregistrată în format wave pe un CD, textul dactilografiat, partitura realizată pe calculator (linia melodică cu cifraj). Acestea vor fi trimise sau depuse, până în 16 iunie 2010 (data sosirii), la centrele zonale sau sediul Asociației Daria’s.
Taxa de participare este de 70 de lei pentru interpretare muzică ușoară/ populară și 100 de lei pentru creație.
Detalii suplimentare referitoare la regulament, înscrieri, alte condiții de participare, se pot obține între orele 12.00 și17.00; persoane de contact  Nisioi Letitia și Tiurbe Camelia; la Școala de Arte „Francisc Hubic” din Oradea (str. Moscovei, nr.5, tel/fax:  0259/428.157, între orele 10.00 și 14.00, la secretariat sau la adresele de e-mail: scoalafrancischubi@yahoo.com, office@festivalultineretii.ro; club@cotyso.ro; site-ul festivalului www.festivalultineretii.ro
Festivalul internațional de creație și interpretare „Festivalul tinereții” are loc în fiecare an la Costinești, începând din 2005, și a reunit și lansat, până acum, peste 2.000 de tineri interpreți și creatori români și străini, din China, Germania, Bulgaria, Italia, Grecia, Moldova și Kazahstan.
O parte dintre cei care a făcut posibilă existența a cinci ediții ale festivalului se numără Primăria Costinești, județul Constanța, în calitate de co-producător,   sponsorii: Loteria Română, ATV România, Ministerul Culturii, Coca Cola, Yamaha, Roland, Murfatlar Medgidia, Mr. Brown Cofee, Bucovina Apa Minerală, Sahia Film, AFCN, Tango; partenerii media: TVR2, TVR Cultural, Societatea Română de Radiofuziune, Kiss FM, Kiss Tv, FUN 24, Radio 3NET,  Jurnalul Național, Șapte Seri, Cuget Liber, TVRM, ObliqeTV, Informația Zilei, Ultima Oră, Port.ro, iar vedetele Mihai Traistariu și Giulia au susținut, prin faima și profesionalismul lor, imaginea festivalului.
„Festivalul tinereții” este o marcă protejată OSIM, sub nr. 66608. (Dorin Popescu)
P.S. În cele cinci poze, vă prezentăm trei dintre câștigătoarele festivalului (edițiile 2007 - 2009): Stanciu Alexandra - câștigătoarea din 2007, Vasian Diana - câștigătoarea din 2008, Dariela Nicolae - câștigătoarea din 2009; în ultimele două poze - Pachia Floriana, participantă la festival în 2007, s-a calificat în finala Eurovision, la fel și Cătălina Rusu (din Republica Moldova), participantă tot în 2007, s-a calificat în finala Eurovision. (Viorel STOICA)

Trimite email

luni, 30 ianuarie 2023