Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Concursurile de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate

Astăzi (luni) încep

Concursurile de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate

15.07.2007
Conform Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în cele 33 de județe și în municipiul București unde nu se pilotează procesul de descentralizare, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se organizează în data de 16 iulie 2007. În acest sens, inspectoratele școlare județene au publicat 11.157 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 45.146 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. Pentru ocuparea acestora s-au înscris 47.971 candidați, din care 7.247 absolvenți ai promoției curente. Concursul se va desfășura în 142 centre de examen la 119 discipline.

 Pentru proba scrisă, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului stabilește minimum 3 variante de subiect, din care se alege prin tragere la sorți numărul variantei pentru proba scrisă. Extragerea variantei de subiect se va face la sediul MECT, luni, 16 iulie, începând cu ora 8.55 și va fi anunțată la Radio România Actualități la ora 9.00.
Subiectele și baremele de corectare au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar din cadrul MECT. Lucrările scrise pe discipline vor fi evaluate în centrele universitare și în unitățile de învățământ responsabile cu perfecționarea personalului didactic stabilite de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
Candidații vor fi prezenți în sală cel mai devreme la ora 8.00 și cel mai târziu la ora 9.00, înainte de a fi deschis plicul cu subiectele de concurs. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte sunt considerați neprezentați. După primirea subiectelor de concurs de către candidați (ora 10.00), durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depășit. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră. Desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Candidații și supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărți, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță.
Candidații pot avea dicționare pentru specializarea latină sau greaca veche și planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Rezultatele concursului se afișează la sediul inspectoratelor școlare și la sediul unității/instituției de învățământ unde s-a desfășurat concursul, cel mai târziu după trei zile de la susținerea acestuia.
Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la secretarul comisiei de concurs, care le transmite, în termen de 24 de ore, centrelor de evaluare.
Afișarea rezultatelor finale obținute de candidați are ca termen data de 23 iulie 2007.
Repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota/media 7 pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se va realiza computerizat în data de 26 iulie 2007, în baza opțiunilor exprimate de candidați în fișa de opțiuni în perioada 24-25 iulie 2007.
Posturile didactice/catedrele rămase neocupate în urma titularizării (la nivel județean/al municipiului București) devin netitularizabile și sunt afișate pentru următoarele etape ale mișcării personalului didactic: detașare la cerere și suplinire.
Cadrele didactice care nu au participat la concursul din 16 iulie 2007 pot participa la concursurile pentru suplinire organizate de inspectoratele școlare în 16 august 2007 și 5-6 septembrie 2007.
Repartizarea candidaților care au participat la concursul din 16 iulie sau 16 august 2007 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile se va realiza în ședință publică în perioada 27 august - 3 septembrie 2007.
Potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004 (Brăila, Cluj, Dolj, Harghita, Iași, Neamț, Sibiu și Satu-Mare) concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se desfășoară la nivelul unităților de învățământ sau pe grupuri de unități (centre) în perioada 17 mai - 27 iulie 2007. Probele scrise și practice/orale au avut loc în perioada 12 iunie - 13 iulie 2007. Având în vedere prevederile Ordinului comun al MEdC nr. 5004/31.08.2006 și al MAI nr. 1423/31.08.2006, în cele 50 de unități de învățământ cuprinse în cadrul proiectului „Managementul administrativ și financiar al școlii într-un mediu descentralizat" din județele Dolj, Harghita și Iași, concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, sesiunea mai - iulie 2007, se va organiza și se va desfășura la nivelul fiecărei unități. În afara acestor 50 de unități de învățământ, în alte 5 unități de învățământ din județul Cluj și 25 de unități de învățământ din județul Satu-Mare concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate se va desfășura la nivel de unitate.
La data de 17 mai 2007 în județele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004 s-au publicat 2.689 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile și respectiv 10.588 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile.
Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitățile învățământului preuniversitar din județele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004,
subiectele și baremele de corectare vor fi elaborate de comisii constituite la nivelul unităților de învățământ/centrelor.
Lucrările scrise vor fi evaluate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise constituie la nivelul unității de învățământ/centrului. Repartizarea candidaților pe posturi se va realiza la nivel de unitate de învățământ/centru în perioada 16 - 27 iulie 2007.  (Biroul de presă)

Trimite email

sâmbătă, 15 august 2020