Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 aprilie 2024

Concurs național pentru profesori, în programul LifeLab.

Premii pentru cadrele didactice care documentează și argumentează folosirea la clasă a fișelor educaționale cu aplicații practice de educație financiară la mai multe discipline
Banca Comercială Română (BCR) anunță extinderea programului LifeLab la nivel național, potrivit comunicatului de presă transmis cu ocazia Zilei Educației Financiare. Proiectul își propune să recompenseze profesorii care integrează noțiuni de educație financiară și discuțiile despre bani și comportamente financiare responsabile în predarea disciplinelor lor, la clasă.
Petiția pentru introducerea educației financiare în materiile predate la școală este deschisă și sunt invitați să o semneze cei care vor să susțină această schimbare.
Se pot înscrie toți profesorii care vor să le ofere elevilor lor abordări interesante, captivante și ancorate în realitate, chiar la disciplinele pe care le predau, indiferent de ciclul de învățământ, din orice școală și grădiniță.
Pentru a se înscrie, trebuie doar să își creeze un cont pe platforma Școala de Bani, să descarce materialele educaționale deja publicate în proiectul LifeLab, potrivite pentru materia pe care o predau și să le aplice la clasă.
Evident, profesorii care se înscriu trebuie să documenteze acest demers didactic prin fotografii sau clipuri video, realizate în timpul implementării fișelor la ore, să urce fișierele pe un link de transfer. Apoi, datele profesorului și o mică descriere despre cum a decurs ora și link-ul de transfer vor trebui completate pe pagina proiectului.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 martie 2024

Regulile pentru gradația de merit a profesorilor se vor modifica „într-un timp relativ scurt”, anunță Ligia Deca: Nu putem să venim cu revoluții acolo
Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat luni, 25 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că metodologia gradației de merit pentru profesori va fi revizuită și „e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt”. Pe 11 martie 2024, Ligia Deca spunea că în Ministerul Educației au loc discuții în prezent cu privire la „regândirea gradației de merit” și „regândirea treptelor de salarizare” a profesorilor.
Amintim că ordinul de ministru cu noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor, programat să apară de Ziua Păcălelii, în acest an, a fost mutat pe 2 aprilie de Ministerul Educație, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial.
Ministrul Educației a spus luni că lucrează cu specialiștii OCDE pentru un cadru de evaluare de performanță potrivit pentru România: „Un alt sfat al lor este ca acest cadru să nu fie implementat brusc. Este nevoie de pilotare, este nevoie de timp de acomodare și este nevoie de predictibilitate pentru cadrele didactice”, a spus Deca.
„Prima discuție pe care o avem în acest sens este cea legată de revizuirea metodologiei gradației de merit, e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt. Și acolo avem prima discuție. Sigur, nu putem să venim cu revoluții acolo, pentru că, practic, e nevoie de un pic de timp să mergem pe recomandările OCDE.
Recomandările OCDE vorbesc și despre corelarea etapelor de promovare în carieră cu standarde profesionale, deci este vorba de o construcție a carierei didactice mai amplă, este vorba de timp pentru a putea avea rezultate obiective, de tipul evaluării standardizate pentru elevi, ca să poți să ai oglinda valorii adăugate la clasă. Și ne propunem, sigur, să venim cu o serie întreagă de propuneri, dar, din nou, aceste schimbări nu se pot întâmpla peste noapte”, a precizat Ligia Deca...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
12 martie 2024

Peste 12.000 de profesori și aproape 170.000 de elevi și studenți, parte din proiectele educaționale ale organizației Școala de Valori, în cei 14 ani de activitate (P)
Într-o lume într-o continuă schimbare, Școala de Valori continuă și ea să își împlinească misiunea de a călăuzi tinerii să învețe să devină creatorii propriilor vieți. Cu o experiență de 14 ani în crearea de proiecte educaționale, Școala de Valori a impactat pozitiv viața celor aproape 170.000 de elevi și studenți, precum și a celor aproximativ 12.000 de profesori.
Școala de Valori este o asociație non-guvernamentală înființată în 2009, care și-a oficializat activitatea în 2010, începând cu proiectul GROW, acum cunoscut sub numele de growedu.ro. Începând cu anul trecut, asociația și-a extins misiunea și în Diasporă. L’école des Valeurs este primul avanpost Școala de Valori în spațiul european, cu scopul de a susține dezvoltarea personală și profesională a românilor care trăiesc în Diasporă: https://lecoledesvaleurs.eu/ .

Școala de Valori rămâne implicată în susținerea educației la nivel european și în implementarea de proiecte Erasmus Plus, cu accent pe integrarea tinerilor pe piața muncii, deoarece învățarea continuă centrată pe valori este cheia cu care tinerii pot să-și atingă sau, de ce nu, să își depășească potențialul maxim.

În decursul celor 14 ani, Școala de Valori a fost alături de elevii din școala primară la cei din liceele tehnologice sau teoretice, i-a susținut în procesul de alegere a traseului educațional și de carieră. Studenții au cunoscut procesul de transformare al proiectelor Școala de Valori și, acum, sunt gata să fie antreprenori sau angajați cu competențe antreprenoriale, care știu că locul lor este într-un domeniu care să fie în armonie cu abilitățile lor personale. Pentru că profesorii sunt cheia dezvoltării elevilor, Școala de Valori se implică în crearea unor experiențe educaționale unice, interactive și inspiraționale, care vizează nu doar formarea inițială dar și pe cea continuă, adresând competențele de care au nevoie pentru a lucra cu elevii contemporani.

Credem cu tărie în puterea oamenilor de autodepășire...

Să nu fim ca ei și să ocrotim natura!

Mulți stau orbi și surzi în marele templu al naturii

Să nu fim ca ei și să ocrotim natura!

Îndemnați de aceste gânduri, elevii claselor V-VIII (secția română) de la Școala cu cls. I-VIII ,,George Coșbuc” din Oradea și profesorii îndrumători ai acestora: Trif Viorica, Mihalache Anca, Suciu Otilia și Bucurean Cristina au desfășurat activități în cadrul proiectului intitulat “Biodiversitatea mediului înconjurător”, concretizat într-o excursie organizată în localitatea Șuncuiuș, în perioada 28-29 mai 2010.

Excursia a avut ca tematică interdisciplinară: biodiversitatea locului, finalizarea proiectului “Matematica în natură” și valorificarea frumuseților naturii în activități de creație literară.
Scopul excursiei a fost unul informativ prin aprofundarea și sintetizarea cunoștințelor de matematică, teorie literară, geografie și educație ecologică, însușite la clasă în strânsă legătură cu specificul și biodiversitatea cadrului natural; dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea cunoștințelor interdisciplinare cu biodiversitatea și specificul cadrului natural, dar și unul  educativ prin cultivarea sentimentului de mândrie patriotică, prin declanșarea de emoții asupra frumuseților mediului înconjurător și frumuseților speologice, devenite obiective turistice renumite, prin formarea deprinderilor de observare a aspectelor ecologice, a elementelor naturii înconjurătoare și a factorilor de poluare a mediului înconjurător, prin educarea comportamentului elevilor în scopuri ecologice.
Obiectivele excursiei au fost în primul rând de natură cognitivă, urmărindu-se ca elevii să  comunice fondul general al cunoștințelor privind semnificațiile, particularitățile și importanța principalelor aspecte ale mediului înconjurător și ale obiectivelor vizitate, dar și să coreleze resursele și obiectivele turistice din regiune cu specificul cadrului natural. S-au avut în vedere și obiective de natură afectiv-atitudinale. Astfel, pe parcursul excursiei, elevilor li s-a oferit posibilitatea să învețe să aprecieze frumusețile și bogățiile naturii din zona vizitată. De asemenea, profesorii îndrumători au organizat o astfel de activitate extrașcolară și cu scopul real de a consolida și de a îmbunătăți relațiile elev- elev și elev-profesor într-un context de socializare cu totul diferit de cel din sălile de curs. Nu în ultimul rând, prin obiectivele de natură psihomotorie s-a avut în vedere dezvoltarea simțului de orientare geografică și formarea unei conduite ecologice a elevilor în mediul înconjurător.
Elevii au perceput biodiversitatea mediului înconjurător ca pe o infinită diversitate a plantelor și micilor viețuitoare. Observându-le cu atenție, elevii au înțeles necesitatea ocrotirii naturii pentru a fi un om sănătos într-un mediu sănătos. Introducerea directă sau indirectă a unui factor poluant poate aduce prejudicii sănătății umane sau calității mediului în care trăim, poate împiedica până și utilizarea mediului înconjurător în scop recreativ, așa cum ei înșiși recunosc că le place. Aceasta este și motivația acțiunilor de ecologizare inițiate la fața locului  de către profesorii însoțitori .
Coordonați de doamna profesoară de matematică Trif Viorica, elevii au desfășurat în aer liber activități matematice prin care au rezolvat probleme cu aplicabilitate practică, sintetizând cunoștințele interdisciplinare   dobândite la clasă, cum ar fi: calculul înălțimii peretelui de stâncă de la Peștera Unguru Mare, calculul lățimii albiei Crișului  Repede, a înălțimii unui copac prin mai multe metode și apoi compararea rezultatelor, stabilirea punctelor cardinale cu ajutorul ceasului de tip clasic.
Sub atenta îndrumare a doamnelor profesoare de limba română, Suciu Otilia, Mihalache Anca și Bucurean Cristina,  elevii și-au imaginat pentru scurt timp că sunt creatori literari și au descris elemente ale unor tablouri reale din natură. Inspirați de frumusețile naturii, ei au reușit să creeze figuri de stil și imagini artistice, asemeni poeților din manualele școlare.
Excursia a oferit elevilor satisfacția muncii în echipă, participând la identificarea și culegerea de flori și plante din care se pot prepara în mod tradițional sucuri și ceaiuri naturale, în detrimentul celor artificiale care au invadat rafturile magazinelor. În acest fel, practic s-a finalizat un alt proiect de activitate desfășurat la orele de dirigenție în care elevii și-au preparat singuri și apoi au consumat un delicios suc de soc și care s-a încheiat cu un concurs pe echipe al cărui principal scop a fost formarea obiceiului de a consuma sucuri naturale preparate în casă în locul celor artificiale.
Natura pictează pentru noi, zi după zi,  imagini de o infinită frumusețe. (John Ruskin)
Noi am pornit în căutarea ei și am găsit-o mai fermecătoare decât ne-o imaginam… (Viorica Trif ) 

Trimite email
luni, 24 iunie 2024, 16:50:32 Ora de vară a Europei de Est