Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Ședință ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Vest

Miercuri, 5 septembrie, la CJ Bihor

Ședință ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Vest

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Vest s-a întrunit, astăzi, 5 septembrie, la sediul Consiliului Județean Bihor, în cadrul unei ședințe ordinare. Pe agendă au figurat cinci hotărâri.

Membrii CDR au aprobat, prin Hot. nr. 257, doi membri titulari și doi membri supleanți din partea Regiunii Nord-Vest pentru Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional (POR). Aceștia sunt: membru titular Tiberiu Marc (președintele CDR Nord-Vest, președinte al CJ Sălaj) și membru supleant Alexandru Kiss (vicepreședintele CDR Nord-Vest,  președinte al CJ Bihor) - dintre președinții celor șase Consilii Județene din regiune-, și Radu Munteanu (rector al Universității Tehnice Cluj-Napoca) ca membru titular iar ca membru supleant Marcel Borodi (președintele Asociației ARIES Transilvania) - dintre reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic, sindicate, societății civile.
Comitetul este format, la nivel național, din 24 de membri: opt membri ai administrației publice centrale, opt reprezentanți regionali și opt reprezentanți ai societății civile și mediului academic, desemnați pe regiuni. Președintele Comitetului de Monitorizare al POR este ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor. Implementarea Programului Operațional Regional (POR) este supravegheată, conform Regulamentului nr.1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, de un Comitet de Monitorizare, constituit conform articolului 63 din același regulament, în termen de trei luni de la data notificării către Statul Membru a deciziei de aprobare a programului operațional. Comitetul de Monitorizare are rolul strategic de a se asigura asupra eficacității și calității implementării Programului Operațional Regional. 
În cadrul aceleași ședințe, a mai fost aprobată Hot nr. 258, prin care s-a constituit, la nivel regional, Comitetul Regional de Evaluare Strategică și Corelare (CRESC), organism fără personalitate juridică.
Membrii CDR au făcut modificări la lista membrilor CRESC și au inclus amendamentul privind faptul că reuniunile CRESC vor avea loc deodată cu reuniunile CDR Nord-Vest.
Acest tip de Comitet va funcționa la nivelul fiecăreia din cele 8 regiuni de dezvoltare a României, astfel încât să se asigure prioritizarea din punct de vedere strategic a proiectelor finanțabile prin Program, la nivel regional, pe baza strategiei proprii de dezvoltare, precum și a realităților economico-sociale ale fiecăreia.
CRESC va îndeplini, între altele, următoarele atribuții: evaluează strategic proiectele depuse la nivel regional pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional și stabilește prioritizarea acestora; aprobă lista proiectelor prioritare pentru regiune în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional; emite opinii și recomandări privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare a proiectelor finanțate/ finanțabile din fonduri publice ș.a.
CRESC va avea 24 de membri care au fost deja nominalizați de către membrii CDR: câte doi reprezentanți ai autorităților administrației publice locale din cele șase județe componente ale regiunii, iar pe de altă parte, în număr egal, în urma unei consultări cu aceștia, câte un reprezentant al mediului economico-social din regiune. Numirea și revocarea membrilor CRESC se face  prin Hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR). Președintele și vicepreședintele CRESC sunt aleși dintre membrii CRESC, fiind membri ai CDR și președinți de Consiliu Județean. 
De asemenea, s-a aprobat, prin Hot nr. 259, câteva modificări necesare în structura ADR Nord-Vest pentru optimizarea îndeplinirii atribuțiilor privind dezvoltarea strategică și internaționalizarea, în urma înființării Institutului Regional pentru Educație, Cercetare și Transfer Tehnologic - S.A. Institutul Regional va opera pe trei paliere principale, respectiv în domeniul educației, cercetării și al transferului de tehnologie. Activitățile Institutului vor viza: identificare și elaborare a documentației necesare pentru recunoașterea și acreditarea unor ocupații noi, dezvoltarea de curriculă pe produse educaționale destinate adulților, pentru calificarea și recalificarea profesională în meserii cerute pe piața muncii; se intenționează dezvoltarea în comun de pachete de servicii noi pentru învățământul post-universitar, dezvoltarea unei platforme regionale de e-learning, activități care vizează transferul tehnologic și sprijin pentru inovație prin noi produse, materiale și servicii.
Membrii CDR au mai aprobat Hot nr. 260 prin care s-a avizat Protocolul de colaborare dintre județele reunite în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest din România și Regiunea Marea Câmpie a Nordului din Ungaria. Documentul prevede dezvoltarea unui spațiu comun de contact și colaborare, orientat spre următoarele domenii: turism, protecția mediului, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane, economie și dezvoltarea mediului de afaceri, cercetare – Dezvoltare – Inovare, fonduri structurale și management de proiect. Protocolul va fi încheiat pe durată nedeterminată, se va rezilia sau modifica la dorința părților și va fi însoțit de un plan anual de acțiuni.
În perioada februarie 2006–august 2007, agențiile de dezvoltare din cele două regiuni vecine, alături de Consiliul Județean Satu Mare, au implementat proiectul “Crearea unei rețele parteneriale între managerii de programe europene români și maghiari”; proiect care a contribuit la dezvoltarea integrată și coordonată a celor două regiuni, prin elaborarea unui document unic de programare.
Prin Hot nr. 261 s-a adoptat recomandarea CDR de constituire a unei Asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea accesării de finanțări prin Programul Operațional Regional (POR). Potrivit prevederilor legale în vigoare: “Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații”.
Asociația de dezvoltare intercomunitară din Regiunea Nord-Vest va avea scopul de a pregăti și promova la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun pentru cele șase județe asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizării în comun a unor servicii publice.
Următoarea ședință a CDR Nord-Vest va avea loc la Baia Mare la o dată care se va stabili ulterior.
Lia VALENDORFEAN

Trimite email

vineri, 18 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!