Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Mica Unire, sărbătorită la Liceul Teologic Ortodox „episcop Roman Ciorogariu”

Alin Sonea

Mica Unire, sărbătorită la Liceul Teologic Ortodox „episcop Roman Ciorogariu”

Cu binecuvântarea Preasfințitului părinte Sofronie, episcopul Oradiei, la împlinirea a 152 de ani de la Unirea Pricipatelor Române (24 Ianuarie 1859), elevii și cadrele didactice de la Liceul Teologic Ortodox „episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au pregătit un program omagial în cinstea acestui fericit eveniment din istoria poporului român.

Astăzi, când sărbătorim 152 de ani de la Unirea Principatelor Române, nu trebuie să uităm că Unirea Principatelor Române s-a făcut și cu rugăciunile, cu îndemnurile sfinte și cu participarea totală și plină de dragoste  a bisericii noastre străbune din Muntenia și din Moldova.
De aceea, sărbătoarea a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Paraclisul cu hramul Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului din cadrul liceului, după care s-a săvârșit slujba Te-Deum-ului  la sărbătorile comemorative.
La evenimentul desfășurat apoi în sala Comenius a liceului au luat parte elevi ai școlii, profesori din cadrul catedrei de istorie și teologie și conducerea instituției de învățământ.
Programul a surprins câteva momente importante. În prima parte a fost evocat momentul unirii printr-un discurs susținut de profesorul de istorie Alin Oros: „Unirea Munteniei cu Moldova la 24 Ianuarie 1859, sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza a constituit un act istoric epocal, întărind temelia unității naționale și pregătind Marea Unire din 1918, când s-a desăvârșit procesul unității naționale și sociale prin crearea statului național unitar român”.
Elevul Alexandru Carțiș, din clasa a X-a, a creionat câteva date biografice despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza și despre contextul politic internațional care a permis realizarea Unirii de la 1859: Contextul istoric al Unirii românilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a ivit odată cu deșteptarea naționalismului statelor europene la 1821 și mai târziu în 1848. Tratatul de la Paris din 1856 aduce în discuție posibilitatea Unirii Þărilor Române - Muntenia cu Moldova - și conferă între altele dreptul românilor de a convoca Adunări Ad-hoc pentru a-și exprima dorințele cu privire la Unire și la organizarea țării”.
A urmat un recital de poezie din Vasile Alecsandri, despre Cuza-Vodă, susținut de câteva eleve din clasele a VI-a, a VIII-a și a X-a.
Elevii clasei a VIII-a B au dat viață câtorva personaje de pe scena politică românească, ce au avut un rol important în alegerea aceluiași domnitor, atât în Moldova, cât și în Þara Românească, în persoana lui Alexandru Ioan Cuza, într-o scenetă istorică ce a surprins atmosfera momentului istoric omagiat.
Din program nu a lipsit Hora Unirii, cântată de corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului, dirijat de părintele arhid. prof. Ștefan Lakatos, horă în care, în curtea școlii, s-au prins profesorii și elevii participanți la evocarea acestui măreț moment din istoria națională.
Este o cinste națională faptul că unitatea statală a României moderne, stabilită la 24 Ianuarie 1859 și desăvârșită la 1 Decembrie 1918, are ca bază de neclintit unitatea spirituală de neam, de limbă și de credință, căreia creștinismul ortodox românesc i-a dat conștiință națională, vie și activă, în cadrul bisericii noastre străbune de aproape 2000 de ani.
La 24 Ianuarie 1859, nu s-au unit numai Moldova cu Muntenia, ci spiritual, în taină, s-au unit toți românii de pretutindeni. De aceea, românii de la 24 Ianuarie 1859 au avut sufletele tari, nu s-au temut de nimic și au învins numai cu tăria credinței lor strămoșești oarba neunire și rezistența imperiilor hrăpărețe ale turcilor, rușilor și austro-ungarilor, făcându-se recunoscuți și respectați de întreaga Europă, văzând întreaga lume: „Hora noastră cea frățească/ Pe câmpia românească”!

Trimite email

vineri, 13 decembrie 2019