Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Î.P.S. Părinte Bartolomeu, din efemer spre veșnicie

„Leul Ardealului” s-a ridicat la ceruri!

Î.P.S. Părinte Bartolomeu, din efemer spre veșnicie

Părintele nostru, arhiepiscopul și mitropolitul Bartolomeu Anania și-a început călătoria spre Împărăția Cerurilor în ziua de 31 ianuarie 2011. Cu regret și durere în suflet, dar cu nădejdea în mila și mângâierea care vin de la Dumnezeu am primit această veste noi, fii duhovnicești ai Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Valeriu Anania s-a născut la data de 18 martie 1921, din părinții Ana și Vasile Anania, în comuna Glăvile-Piteșteana, județul Vâlcea. A urmat școala primară în satul natal, apoi cursul secundar l-a făcut la București. S-a înscris la Seminarul Teologic Central din București ale cărui cursuri le-a urmat în perioada 1933-1941. La 2 februarie 1942 s-a călugărit la Mănăstirea Antim din București, dându-i-se numele de Bartolomeu. Studiază la Facultatea de Teologie din București. În anul 1958 a fost arestat, sub acuzația de activitate legionară înainte de 23 august 1944. A fost condamnat de către Tribunalul Militar Ploiești la 25 de ani de muncă silnică pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Și-a ispășit pedeapsa în închisoarea de la Aiud, dar în1964 a fost eliberat, în urma unui decret dat de autorități de desființare a detenției politice.
 A fost director al Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, între anii 1976-1982. În anul 1982 se va retrage la Mănăstirea Văratec, pentru a se dedica scrisului. Operei sale scriitoricești, deosebit de bogată, va adăuga una de excepție: diortosirea și adnotarea Sfintei Scripturi, după Septuaginta, într-o limbă frumoasă și curgătoare. Această lucrare o va elabora și desăvârși după alegerea ca arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, la 21 ianuarie 1993. În data de 2 martie 2006 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat pe arhiepiscopul Bartolomeu la rangul de mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. Această nouă mitropolie, înființată canonic de către Sfântul Sinod la 4 noiembrie 2005.
Fiind un arhiereu înțelept a înțeles că a fi conducător nu-i o sarcină ușoară, fiindcă acesta trebuie să cuprindă o întreagă umanitate în ființa sa. Dar, împodobit cu o tărie morală formidabilă, Înaltpreasfințitul părinte s-a dovedit neîntrecut „slujitor al lui Hristos și iconom al tainelor lui Dumnezeu” (cf. I Cor. 4, 1). Viața sa a ars ca o lumânare din propria-i substanță, pentru a lumina și a zidi pe alții. Cărturarul și scriitorul talentat, în toate scrierile sale literare a comprimat rostiri sentențioase, izvorâte din înțelepciunea de veacuri. A ilustrat un stil rafinat, meditativ, colocvial, elegiac, uneori ironic și sarcastic prin care a redat coordonate profunde și discrete ale existenței umane. De asemenea, a îmbinat cu talent literar viziunile teologice cu cele folclorice, evidențiind măreția spațiului nostru etnic. Apărător al credinței strămoșești, mărturisitor neînfricat, conștiință trează, cărturar rafinat, mânuitor iscusit al condeiului și al cuvântului, tâlcuitor iluminat al Sfintei Scripturi. Pentru lumina aceasta pe care arhiepiscopul și mitropolitul Bartolomeu o lasă acum moștenire spirituală bisericii și poporului român, cu profundă recunoștință și prețuire ne rugăm să așeze sufletul său în lumina neînserată și pacea netulburată a Împărăției Preasfintei Treimi, în fericirea vieții cerești, „unde drepții ca luminătorii vor străluci!”
Veșnica lui pomenire din neam în neam! (Adrian Crăciunaș)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Î.P.S. Părinte Bartolomeu, din efemer spre veșnicie.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

sâmbătă, 18 ianuarie 2020