Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Un crâmpei de bună dispoziție

De ce un festival al teatrului?

Un crâmpei de bună dispoziție

Ne-am gândit cu toții că în zona Șteiului lipsește ceva care să aline setea de frumos și de bună dispoziție. Nu știam ce este acel ceva. Răspunsul ni l-a dat un bun prieten al școlii noastre.... ELEVUL.

Deși școala noastră din Nucet nu este o școală foarte mare ne bucurăm de niște copii talentați, dornici să împărtășească tuturor din energia lor debordantă de viață și din talentul lor. Ei sunt cei care ne provoacă la orice pas și în orice moment. Astfel, am observat că muzica și teatrul fac casă bună împreună în școala nostră și că ar fi păcat să nu bucurăm și sufletele altor semeni de-ai noștri.
Așa s-a născut anul trecut (2010) Festivalul de teatru „Un crâmpei de bună dispoziție”.
Gazdele festivalului au fost și în acest an colegii noștri de la Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei.
Nu întâmplător acest festival s-a desfășurat în această perioadă a anului, deoarece Ziua Mondială a Teatrului a fost creată în 1961 de către Institutul Internațional de Teatru fiind sărbătorită anual, la data de 27 martie de Centrele ITI și de comunitatea teatrală internațională. De atunci, în fiecare an se organizează spectacole de artă teatrală.
La noi românii, teatrul este asociat cu marele nostru dramaturg și comediant I.L.Caragiale. Acesta spunea în lucrarea Despre teatru, apărută în 1957: „Teatrul după părerea mea, nu e un gen de operă de artă, ci o artă de sine stătătoare tot așa de deosebită de literatură în genere și în special de poezie, ca orișicare artă- de exemplu arhitectura.”
Noi, organizatorii acestui festival, profesor Adriana Micle, profesor Traian Coraș, profesor Ioana Simona Fărcuț, profesor Alexandru Octavian Klein, am urmărit familiarizarea elevilor cu lectura și interpretarea textului dramatic, cultivarea talentelor interpretativ-scenice ale micilor artiști. Ne-am gândit, în același timp, la lărgirea orizontului cultural al acestora, stimulându-i în direcția participării la spectacole, atât ca spectatori, cât și ca interpreți în formațiile de teatru.
Obiectivele noastre sunt practic obiectivele fiecărui părinte, dascăl sau om de cultură. Această activitate n-a urmărit doar potolirea setei de artă, ci și formarea unor personalități puternice și riguros construite a tinerilor de mâine.
Am avut alături presa, televiziunea (Național TV) cărora le mulțumim pentru atenția acordată, cât și un juriu reprezentativ pentru comunitatea noastră: Alina Laza – responsabil proiecte C.N. „Avram Iancu” Ștei, prietena de suflet a școlii noastre,
Daniela Sîrghie – din partea Comitetului de Părinți Nucet, Inga Rusu -  profesor de limba și literatura română la C.N. „Avram Iancu” Ștei, Cozma Viorica – din partea Fundației Margarit Nucet, Diana Butișcă – din partea Consiliului Elevilor Nucet, Elena Bura – din partea Primăriei Nucet, Mirela Meza – director Școala cu clasele I-VIII Nucet.
Ne-au susținut proiectul și au fost alături de noi I.S.J. Bihor, C.C.D. Bihor, Fundația Margarit și bineînțeles gazdele noastre C.N. „Avram Iancu” Ștei. Le mulțumim încă o dată pe această cale.
Am invitat la festival școlile din zona Șteiului și au răspuns provocării noastre 9 dintre ele. Astfel programul nostru a fost destul de încărcat:
Școala „Nicolae Bogdan” – Vașcău, cu piesa de teatru: Ajunul examenelor – Ion Luca Caragiale, coordonator: profesor Carmen Ifrim; Școala cu clasele I-VIII din Săliște de Vașcău, cu Anotimpurile, coordonatori: profesor Simona Janina Baciu și profesor Andrei Blaj; Școala cu clasele I-VIII Săliște de Vașcău, cu Rețeta, coordonatori: profesor Simona Janina Baciu și profesor Andrei Blaj; Școala cu clasele I-VIII Nucet, cu Suflețelul învață, coordonator: profesor Adriana Micle; Școala cu clasele I-VIII Poeni de Sus, cu Tinerețe fără să învețe și viață fără de carte, coordonator: profesor Mirela Corbu, Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, cu Scufița Roșie – interpretare în limba franceză și în limba engleză, coordonatori: profesor Cornelia Frai și profesor Ioana Sabău; Școala cu clasele I-VIII Curățele, cu Vizita – Ion Luca Caragiale, coordonator: profesor Amalia Gherle; Școala cu clasele I-VIII „Georgiu Popa” din Câmpani, cu Un pedagog de școală nouă – de Ion Luca Caragiale, coordonator: profesor Alexandra Boldor, Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, cu Bacalaureat – Ion Luca Caragiale, coordonator: profesor Codruța Tulvan; Școala cu clasele I-VIII Rieni, cu Chirița în provincie, coordonator: profesor Loredana Marge; Școala cu clasele I-VIII Nucet, cu D-l Goe …, coordonator: profesor Adriana Micle.
Închiderea și deschiderea festivalului le-au aparținut gazdelor noastre cu piesele: La professeure de romain, Șatra din ghetou și Cântăreața cheală.
Între piesele de teatru, în timp ce școlile își pregăteau decorul în spatele cortinei, au ținut companie publicului trupa de dans modern TEAM NUMBER ONE, și elevele Bileac Cristina, Bileac Andreea, Petruse Andreea de la Școala din Nucet, Dance Emanuela de la Școala din Curățele și Þig Maria de la Școala din Buntești, care au încântat publicul cu piese din repertoriul național și internațional. Toți acești elevi talentați au fost selecționați și pregătiți de domnișoara profesoară Ioana Simona Fărcuț.
Credem că festivalul și-a atins scopul, activitatea fiind o reușită. Micii actori și coordonatorii lor au fost la înălțime, smulgând aplauzele întregii săli.
Organizatorii au promis că în anul 2012 festivalul „Un crâmpei de bună dispoziție” va avea loc la Casa de Cultură Nucet, cu sprijinul Primăriei Nucet. În finalul festivalului doamna profesoară Inga Rusu a prezentat aprecierile juriului, iar doamna director Mirela Meza a înmânat diplomele de participare fiecărei școli. Marele regret al organizatorilor a fost faptul că nu au putut recompensa prin premii efortul micilor actori. Sperăm ca situația să se schimbe odată cu cea de-a treia ediție .... județeană.
Până atunci ... numai BUNĂ DISPOZIÞIE! (Adriana Micle)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Un crâmpei de bună dispoziție.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 30 ianuarie 2023