Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Să scriem corect! (I)

Rubrica

Să scriem corect! (I)

Deschidem astăzi cu bucurie o rubrică intitulată „Să scriem corect !
Îndemnul ni-l adresează distinsul conf. univ. dr. Dumitru Draica, de la Facultatea de Litere a Universității din Oradea.

Pe 8 februarie 2011, Domnia sa a lansat la C.C.D. Bihor două cărți: „Contribuții la istoria ortografiei românești” și „Despre scrierea limbii române”.
De-acum, vom fi onorați să-l avem și în paginile revistei noastre, cu lucruri cât se poate de pertinente, ce țin de ABC-ul și alfabetul scrierii corecte în limba română!
Moto: „Limba este tezaurul cel mai prețios pe care îl moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile care îl primesc…!” (V. Alecsandri)
Pentru ca o limbă să-și poată îndeplini, în cele mai bune condiții, principala ei funcție, aceea de mijloc de comunicare între membrii unei societăți, este nevoie ca aceștia, în marea lor majoritate, să-și însușească și să se conformeze unor norme, privitoare la scrierea și pronunțarea corectă a limbii noastre, să-și perfecționeze întruna propriile mijloace de exprimare. Toți vorbitorii de limba română, toți cei care îndrăgesc această limbă, cei care scriu și vorbesc românește au datoria de a cunoaște cât mai exact normele fonetico-fonologice, morfo-sintactice și lexicale ale limbii, pentru a asigura corectitudine și fluență comunicării cotidiene orale și scrise, pentru a nu-i pune în situații stânjenitoare pe interlocutori și chiar pe ei înșiși.
Normele gramaticale ale limbii române actuale sunt un element esențial în ceea ce privește exprimarea corectă, structura gramaticală a unei limbi presupune organizarea și funcționarea ei cât mai exact, iar cunoașterea, înțelegerea și aplicarea ei, în orice împrejurare, contribuie la transmiterea și receptarea corectă a unui mesaj. Însușirea acestor norme ale limbii române contemporane prezintă semnificații multiple și o complexă utilitate, fără ajutorul limbii nu ar fi posibile înțelegerea și însușirea a tot ceea ce a produs mai valoros societatea umană, de-a lungul secolelor, deopotrivă pentru noi, cei de azi, și pentru generațiile viitoare. Limba noastră, limba română, trebuie să rămână o limbă unică, o limbă a tuturor vorbitorilor care gândesc, simt și vorbesc românește, trebuie să îmbogățim și să perfecționăm continuu această limbă, pentru a ne ajuta să ne exprimăm cât mai diversificat gândurile, ideile sentimentele.        
De aceea, am considerat necesar, ca profesor de limba română, să aducem în atenția cititorilor, o serie de aspecte corecte privitoare la folosirea în comunicare a limbii române, pe care să le folosim în exprimarea orală și scrisă, evitând astfel unele greșeli, care, din nefericire, abundă în ziarele și revistele noastre, la radio și televiziune.
Abaterile de la regulile limbii române sunt prezente în egală măsură, aproape, în exprimarea unor vorbitori instruiți sau mai puțin instruiți, indiferent de vârstă, sex, ocupație, mediu social…
Facem mențiunea că exemplele prezentate de noi sunt conforme cu noul DOOM 2 (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române), Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Univers Enciclopedic, 2005, lucrare elaborată în cadrul Institutului de Lingvistică “Iogu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, și despre care Eugen Simion afirma, în Cuvânt-înainte, că este “o lucrare… necesară, așteptată de marele public… o lucrare de interes național care… va fi utilizată de aici înainte (începând cu anul școlar și universitar 2006 – s.n.) ca unica sursă pentru aplicarea corectă a normelor academice în domeniul ortografiei limbii române”.
În intervenția noastră din acest număr vom începe să prezentăm, într-o ordine alfabetică, formele corecte ale unor cuvinte românești, precizate în DOOM 2:
Litera A – abțibild, acont – aconto, acum – acuma, adesea, adineaori – adineauri, aerodinamic, afrodiziac,  aici, aisberg, alături – alăturea, alică – alice, (pe) alocuri, altminteri, alviță, anafură, angină, angro, aoleu – auleu – aoleo,  apropo – apropou, astmă, așijderea – așijderi, atât – atâta, atotcuprinzător, atunci – atuncea, autovehicul…;
B – baba – oarba, basorelief,   becisnic – bicisnic, beneficiu, beregată, beretă, bezmetic, blacheu, blocnotes, boiler, a se bosumfla, boxer, bulgăr – bulgăre, bulină, bloc – turn, bodyguard…;
C – cafeină – cofeină, capot, carafă, căpșune – căpșuni (fructe), cârnat, cearceaf – cearșaf, cetățeană – cetățeancă, chebap,  chermeză, chimono – chimonou, chintal, chitară, chiuvetă, cireșe – cireși (fructe), citronadă,  claun – clovn, knockout, cocteil – cocktail, container, corigent – corijent, coropișniță, corvadă – corvoadă,  crenvurst, cucon – cocon, cvartal, cvartet, colind – colindă, computer…;
D – dacoromân,  daco-roman, damigeană, dancing, darmite – darămite, demâncare (substantiv), desagă, deseară – diseară, de sine stătător,  despături, dispera, dicție – dicțiune, dissident, dizenterie, a se dumiri – a se dumeri,  decafeinizare – decofeinizare, delco – delcou, duraluminiu, du-te-vino…;
E – ecvestru, elicopter, eroi-comic, escadrilă, eschimos, escroc,  eteroclit, ethno-rock, excela, excavator…;
F – factotum, făraș, fărădelege, filfizon, filigran, firfiric,  filosof – filozof, filosofie – filozofie,  fisă (telefon), fișă (de hârtie), flăcăuan, foarfecă, a frecționa – a fricționa…;
G – galanton, gasteropod, gazbeton, genuflexiune, germen – germene, get-beget, ghimbir – ghimber, ghips, ghivent, giuvaier, glaspapir, glosă…;
H – hachițe, haihui, hamsie, harcea-parcea,   harpă, harpie, hochei, hodoronc-tronc, Cristos – Hristos…;
I -     iaca – iacă, iar – iară,   ici-colo, iesle, imbold,  incarna – încarna, influență, inopinat, irupe, izlaz, izoglosă…;
Î – înainte-mergător, încalte – încaltea, înconjur,  încorpora – incorpora, încurcă-lume, îndemânatic, îngrășământ, într-adevăr, într-adins, întredescide, între timp, în zadar…;
J -  jardinieră,  jazzband, jazz-rock, jiclor, jimblă, jiu-jitsu, jneapăn,  judokan, jurisconsult, juxtaliniară…;
K – kaki, ketchup, kilocalorie, kilowatt-oră, kitsch…;
L -  laitmotiv,  lăcaș – locaș, lăscaie – lețcaie, liber-arbitru, lider, lied,  lingoare – lângoare, lebăr – lebărvurst, lezmaiestate – lezmajestate, lăcrimioară (diminutiv - lacrimă), lefșoară – lefușoară, locșor - locușor, locvace, luare-aminte, lubrifiant,   luminiscență – luminescență, lunea,  lup de mare (marinar), lup-de-mare (focă)…;
M – macat, magazioner, maiou, management, maseuză, a măcăi – a măcăni, măceașă, mănăstire – mânăstire, mărgea – mărgică, mânătarcă, microcosmos, micșunea – micșunică, mielușea – mielușică, minciunea – minciunică,  mișmaș, molitvă – moliftă,    muschetar – mușchetar,  mutește…;
N -    năprasnic, nebunatic, neîndemânatic, nerod, nicăieri – nicăierea, nimeni – nimenea,  nimic – nimica, nitam-nisam,  nivel (înălțime, stadiu),  nivelă (instrument), non-stop, noptatic,  nu-mă-uita…;
O -  obroc – oboroc, ofsaid,  online – on-line, oprobriu, oranjadă, oreion…;
P – pahiderm, paradiziac, pardesiu, parizer, patvagon, pătlagină, pătlăgea – pătlăgică, pântec – pântece, pecingine, pelerină, percheziție – perchiziție, pergamut, pernă, pick-up,  pieptăn – pieptene, pioneză – piuneză, placardă,  pocher – poker, pârg – pârgă, pepsi-cola, picățea – picățică, piure, plaivaz, playboy, portchei, preabun, premisă, prenadez, prespapier, pricopseală – procopseală, proră – provă, pulover, purice, pururi – pururea…;
Q – quaestor, quasar, quiproquo, quattrocento…; 
R - radiotransmisie – radiotransmisiune, răufăcător, răzmeriță, rea-credință,  recordmen – recordmenă, relaș, repaus, ridicol, ridiche,   rom – rrom, rozmarin,  rugbi – rugby, racket, ralanti, rămurea – rămurică, răsătură – răzătură, rău-platnic, rendez-vous,  rummy…;
S – sanda, sarma, sandvici – sendviș, schi, schimnic – schivnic, scurtcircuit, seif, smarald, spicher, spițerie, sportsmen, spray, sprint, start,  stas, strangula, stewardesă, sticks, sui-generis,  surcea – surcică, surdomut, sus-citat…;
Ș – șezlong, șinșila – cincila, șiștar, șliboviță, ștampilă, ștangă, ștanță, ștecăr, ștergător – ștergătoare (cârpe)…;
T - tabacheră, tabagic, talmeș-balmeș, tăiței – tăieței, tedeum, topogan – tobogan, toporiște – toporâște, totdeauna – întotdeauna, tumoare – tumoră, turturea - turturică,   tutti-frutti, tutore…;
Þ –  țârcovnic, țigară – țigaretă, țumburușe – țumburușuri, țurțur…;
U – ucigă-l-toaca,  ulcea – ulcică, upercut, urcior…;
V – vacs, vacuum, vagabond, vagon-cisternă, valvârtej, vasomotor, vasăzică, vâlcea – vâlcică, văleu – văleleu, viceversa, viorea –viorică, vilbrochen, vino-ncoa – vino-ncoace, vițea – vițică,  viță-de-vie, vizavi, vodcă – votcă, voie bună,  voluptuous, vorbă-lungă…;
W -  waterpolo, week-end, walkman, western, whisky…;
X – xenofob, xenon,  xeres (soi de vin), xerox, xilofon, xilogravură …;
Y –  yală, yancheu, yard,  yemenit, yen, yoga, yoghin, yuan…;
Z - zalhana, zănatic, zbârli – zburli, zbâr – zbârr, zdranc – zdrang,  zgârie-brânză, zigzag, zi-muncă, zor-nevoie, zvâr – zvârr…

Trimite email

marţi, 22 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!