Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Proiect Comenius cu parteneri din Turcia, Franța, Spania, Italia și Ungaria

La Biharia se desfășoară cea de-a IV-a reuniune

Proiect Comenius cu parteneri din Turcia, Franța, Spania, Italia și Ungaria

Școala cu clasele I-VIII „Gaspar Andras” din Biharia (structura de la Cauaceu – Școala cu clasele I-IV „Csokonai Vitez Mihaly”) reprezintă România în cadrul proiectului Comenius „În lumina reflectoarelor cultura europeană și capitalele culturale ale Europei”.

Proiectul se află în cel de-al doilea an de derulare, iar în perioada 7-11 noiembrie 2011, la Biharia și Cauaceu se desfășoară cea de-a IV-a reuniune de proiect. Aseară (luni, 7 noiembrie), în sala festivă a Școlii din Biharia a avut loc deschiderea oficială a manifestării. Întâlnirea a fost deschisă de directorul instituției, dna profesor Popovici Magdolna, care a salutat distinșii invitați și partenerii de proiect din Franța, Spania, Italia, Turcia și Ungaria. Coordonatorul principal al proiectului, Erika Oros, le-a lansat invitația să se prezinte și să prezinte produsele pe care le-au pregătit pentru această întâlnire, potrivit temei fixate – „Constantin Brâncuși, activitatea și opera”. Tot ca și temă ei au avut de pregătit pentru a interpreta live cântecul Andrii Popa. Prima întâlnire de proiect a avut loc în octombrie 2010 în Ungaria, a II-a în martie 2011 în Italia, iar cea de-a III-a în luna mai în Turcia. Următoarele două reuniuni se vor desfășura anul viitor, în martie în Italia, iar în luna mai în Spania. La întâlnirea de la Biharia și Cauaceu participă 33 de elevi și profesori (16 elevi și 17 profesori) din cele cinci țări partenere; gazdele au aliniat o echipă formată din 13 elevi și șase cadre didactice (Popovici Magdolna – directorul școlii, Erika Oros – coordonatorul de proiect, Ispan Andrea, Bondar Piroska, Lorincz Edina și Benchiu Mihaela).
Activitatea pe ateliere  
La festivitatea de deschidere, au onorat cu prezența viceprimarul comunei Biharia, dl Szeglmi Gyozo, preotul reformat Csernak Bela și preotul catolic Szabo Ervin, iar în partea a doua (începând cu ateliere de lucru), li s-a alăturat și doamna primar Nagy Gizela. Demn de remarcat este faptul că de la școala gazdă s-au mobilizat toate cadrele didactice, de la educatoare la profesori. „Þin să subliniez faptul că pentru această reuniune s-a mobilizat întreg colectivul de cadre didactice. Toți ca unul, acționând într-o echipă unită!”, ne-a declarat doamna director Popovici Magdolna. La intare, oaspeții au fost primiți cu pâine și sare, iar câțiva copii îmbrăcați în costume populare maghiare le-au urat (în engleză) „Bun venit în România!” Pentru crearea atmosferei (de bună dispoziție), în deschiderea evenimentului, primul cuvânt l-au avut membrii formației de dansuri populare maghiare „Szelrozsa” (instruiți de Barczag Katalin și Hosszu Anna). În partea a doua a reuniunii, la cele cinci ateliere pregătite, echipele de proiect au desfășurat o actrivitate practică de umplere a sticluțelor cu un conținut foarte divers și colorat: mălai, mac, orez, rumeguș, griș, boabe de porumb, cafea, condimente... La final sticluțele au fost închise cu un material legat cu câte un șnur tricolor, aceste sticluțe constituindu-se în suveniruri pentru fiecare participant.
La Alba Iulia și Sibiu...
Potrivit programului reuniunii, oaspeților le-au fost rezervate și o seamă de surprize: lecții deschise, activități sportive, jocuri și concursuri, excursii, vizite, seri culturale, o cină țărănească..., la Cauaceu, Biharia, Alba Iulia, Sibiu, Băile Felix și Oradea, cu vizitarea unor biserici și muzee, plimbare cu căruța, baie termală la Băile Felix, precum și pregătirea unor surprize dulci, specifice.
Una peste alta, programul îmbină activitățile utile cu cele cultural-distractive, deconectante pentru a bine dispune oaspeții și a rămâne cu amintiri cât mai plăcute din (și despre) România. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze (85 de poze), accesați Galeria foto: Proiect Comenius cu parteneri din Turcia, Franța, Spania, Italia și Ungaria.  

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 3 februarie 2023