Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Teza cu subiect unic la limba și literatura română

Vineri, 14 decembrie,

Teza cu subiect unic la limba și literatura română

Ultima probă a tezelor cu subiect unic din această sesiune va avea loc vineri, 14 decembrie 2007, la limba și literatura română. Sunt așteptați să participe cei aproape 430.000 de elevi înscriși la începutul anului școlar 2007-2008 în clasele a VII-a și a VIII-a.

Extragerea variantei de subiecte din cele 10 elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP) este programată la ora 8.30, la sediul acestei instituții, în prezența Comisiei Naționale de organizare. În intervalul orar imediat următor, cele 896 de centre de comunicare din țară vor prelua, decripta și multiplica variantele de subiect. Acestea trebuie distribuite către unitățile de învățământ până la ora 11.30. Proba este programată să înceapă la ora 12.00, iar durata susținerii este de 2 ore din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev.
Subiectele sunt elaborate în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, potrivit programei școlare parcurse până la data desfășurării tezei, în conformitate cu temele selectate din programa școlară și comunicate școlilor.
Tezele vor fi evaluate în centre special desemnate. Fiecare lucrare va fi evaluată de doi profesori, alții decât cei din unitățile de învățământ de la care provin tezele. Baremele unice de evaluare și notare vor fi postate pe site-ul http://examene.edu.ro, după desfășurarea tezelor cu subiect unic. Activitatea de evaluare va dura maxim 3 zile.
Evaluarea se face pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte, din oficiu, cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare și notare.
Profesorul care predă la clasă are obligația de a analiza, împreună cu elevii, tezele și rezultatele obținute la acestea, în perioada stabilită pentru această activitate și răspunde, în perioada de analiză a tezelor, de integritatea și de neintervenția pe textul lucrării scrise.
După perioada de analiză a tezelor - 5 zile din momentul afișării rezultatelor - se pot depune eventualele contestații la comisia din unitatea de învățământ.
Termenul limită până la care acestea pot fi depuse este 11 ianuarie 2008.
Elevii care nu au susținut tezele în această sesiune fiind amânați, au la dispoziție perioadele speciale de teze prevăzute prin calendar. Pentru semestrul I, elevii pot participa la teza/tezele la care au absentat, în perioada specială din luna februarie, conform următorului calendar: 12 februarie 2008 - matematică, 15 februarie 2008 - limba și literatura maternă, 20 februarie 2008 - limba și literatura română și 22 februarie 2008 - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a). Depunerea contestațiilor este prevăzută pentru data de 29 februarie 2008. De asemenea, mai există o perioadă specială în lunile mai - iunie.  
(BIROUL DE PRESĂ)

Trimite email

sâmbătă, 28 martie 2020