Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Actele de stare civilă

Noul Cod Civil (17)

Actele de stare civilă

Potrivit Codului Civil, starea civilă este un drept al persoanei fizice de a se individualiza, în familie și societate, prin însușiri și calități stric personale, care decurg din actele și faptele sale.

Dovada stării civile se face prin  actele de naștere, căsătorie ori deces, întocmite și menționate, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestor acte.
Actele de stare civilă, inclusiv registrele de stare civilă, au valoarea de înscrisuri autentice și fac dovada până la înscrierea în fals (adică până la dovedirea deplină a falsului), pentru ceea ce reprezintă constatările personale ale ofițerului de stare civilă.
Starea civilă a unei persoane poate fi constatată și  printr-o  hotărâre judecătorească, opozabilă oricărei alte persoane atâta timp cât printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul, caz în care prima hotărâre își va pierde efectele de la data rămânerii definitive a celei de-a doua hotărâri.
Codul civil nu pune însă în discuție starea de celibat, adică  statutul de persoană necăsătorită. Starea civilă a persoanei necăsătorite se stabilește, astfel, printr-o declarație autentică notarială a acelei persoane.
Dovada decesului unei persoane se face numai prin certificatul de deces. Chiar dacă există o hotărâre judecătorească definitivă de declarare a decesului, partea interesată trebuie să ceară de la starea civilă eliberarea certificatului de deces.
Pentru cetățenii români decedați în străinătate, având un act de deces emis de o autoritate străină, dovada decesului în România se face cu actul de deces transcris la Oficiul Stării Civile competent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă.
Pentru cetățenii străini decedați în străinătate dovada decesului se face prin actul de deces emis de autoritatea străină competentă, tradus, apostilat sau supralegalizat, după caz. Certificatul de deces emis de către autoritatea română competentă este valabil și pentru cetățenii străini decedați în România.
Cornel Gârba, notar public

Trimite email

joi, 13 august 2020