Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Împăcați cu Dumnezeu, așteptăm Sfintele sărbători...

Gânduri în oglinda sufletului

Împăcați cu Dumnezeu, așteptăm Sfintele sărbători...

Mi-aș fi dorit ca Moș Crăciun să vină pe cal alb, să privesc la înălțimile albastre ce-și scutură podoaba albă peste întinderi, să văd cum steluțe de omăt îmi bat în geam amintindu-mi că a mai trecut încă un an... cătinel, cătinel, cu bune și rele, cu împliniri sau dezamăgiri, că-n pomul vieții, uite, s-a mai adunat o ramură...

Mi-aș fi dorit să deschid larg fereastra, să prind în căușul palmelor fulgii jucăuși, să-i dezmierd și să le șoptesc că-mi simt copilăria cântându-mi în firele cărunte de la tâmple...
Îmi amintesc cum, copil fiind, stam nemișcată la fereastră așteptând ca de undeva, din înalt, să coboare Moșul acela bun și darnic, cu privire duioasă și voce caldă, dovadă că am fost un copil cuminte... Așteptând venirea lui, priveam înfiorată cum Crăiasa Zăpezii țesea flori de gheață pe geamul camerei, flori care își schimbau mereu forma sub răsuflarea mea fierbinte. Þurțuri lunguieți atârnau de crengile copacilor, animalele pădurii dormeau legănate de crivățul ce cânta prin crengi, gheața lucea ca oglinda... totul era pustiu și tăcere! Din când în când, tăcerea nopții era spartă de clinchete de zurgălăi ce răsunau pe ulițele satului. Glasuri cristaline îngânau legănat câte o colindă, balada solară a unui neam greu încercat de furtuni de tot felul... Dincolo de formă, colindele nu sunt altceva decât lacrimi de bucurie ce cad mereu peste sufletul celui ce știe să asculte, fântâni de apă vie pentru sufletele însetate de liniște, tihnă și frumos. Este un dar adus pământului din al cărui lut, cândva, s-a născut și s-a înălțat cântecul nostru de OM...
Zi de zi alergăm după o viață mai bună. Ce ar fi dacă ne-am opri câteva clipe din goană pentru a învăța să trăim cu adevărat?
Prieten drag, oriunde te-ai afla în lumea asta, învață să fii mare, ca bucuria sau ca durerea, nu negustori comoara sufletului tău... Oricare ar fi furtunile care ar fi putut să-ți năruiască speranța și visele, fii încrezător și nu te îndoi de căldura sufletului tău și n-o refuza s-o dăruiești însetatului ce ți-o caută și ți-o dorește... Nu te lăsa cuprins de singurătate! Călătorește să ajungi la tine însăți, ca să te descoperi.
Din prea călătoarea și prea trecătoarea noastră viață gustăm din toate ale ei, dulci și amare: iubire, muncă, fericire și durere. Între noi se așterne tăcut TIMPUL. Dincolo și dincoace de el stă legea firii și puternică, voința lui Dumnezeu care ne dăruiește cu neuitare și veșnicie...
A sosit iar Crăciunul!
Și nu e doar amintirea copilului ce am fost cândva, când prindeam de cetina bradului nuci poleite cu foiță lucitoare pe care o adunam cu trudă peste an și o păstram cu sfințenie între paginile unei cărți dragi, mere cu obrajii înroșiți de ger, călușei și inimioare din turtă dulce... nu înseamnă doar fuioare de colinde împletite în adânc de suflet, miros de brad, parfum de pădure și sălbăticie, miresme stinse de cozonac în care mama a pus aromă de vanilie și scorțișoară... El înseamnă miracol și taină, credința, speranța, iubirea și dăruirea de sine, nevoia de a fi pentru ceilalți... E anotimpul bunătății, iertării, veseliei, nevoia de a ne deschide inimile, puterea de a schimba în bine lumea în care trăim, lume ce uită ades să fie dreaptă...
Fie ca și în acest an, oriunde te vei afla, să petreci Crăciunul cu bucurie, cu drag alături de toți cei dragi și apropiați sufletului tău, cu sănătate, cu tihnă și liniște în casa sufletului, iar Anul Nou ce vine să-ți fie bun și îmbelșugat, să vină cu frumos și mult bine.
În aceste clipe dragi, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem și pentru ceea ce ne lipsește, cu credința că într-o bună zi vom dobândi... (Anna)

Trimite email

sâmbătă, 4 februarie 2023