Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Stil de viață sănătos” - „Healthy Lifestyle”

La „Orizont” - un nou proiect Comenius

„Stil de viață sănătos” - „Healthy Lifestyle”

La C.Ș.E.I. „Orizont” din Oradea - Școală europeană -, se derulează începând din acestă toamnă proiectul multilateral Comenius „Healthy Lifestyle”, coordonat de reprezentantul oficial al centrului, doamna director, prof. dr. Marușca Angela, proiect finanțat de Comisia Europeană.

Reprezentanți ai unor instituții locale și județene importante (I.S.J. Bihor, C.J. Bihor, Universitatea din Oradea, D.G.A.S.P.C. Bihor, Casa Corpului Didactic Bihor) ne-au onorat cu prezența la lansarea proiectului, alături de partenerii de proiect,
școli similare din Turcia, Polonia, Ungaria și din România - Centrul Școlar Special din Câmpulung.
Unul dintre obiectivele proiectului vizează dezvoltarea unor abilități competitive și a interesului copiilor pentru o viață sănătoasă, motto-ul activității fiind un citat din Schopenhauer: „Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci privește întreaga societate”.
Activitățile proiectului se vor focusa pe două componente principale ale unui stil de viață sănătos: alimentația și mișcarea. Din fiecare țară participantă la proiect un grup de 25-50 de elevi coordonați de profesorii lor, care vor lucra în cadrul a trei cluburi: de dans, sportiv și „Micul bucătar”.
Impactul proiectului are o gamă largă de beneficiari: instituțiile se vor dezvolta prin perfecționarea personalului și prin serviciile educaționale oferite, ajungând la standarde ridicate ale nivelului de învățământ; profesorii își vor completa cunoștințele teoretice și deprinderile practice cu scopul de a-și îmbunătăți competențele de predare-învățare-evaluare, dar și prin noi informații despre alte sisteme educaționale europene, astfel putând să-și deschidă noi perspective; elevii vor avea posibilitatea de a-și face noi prieteni cunoscând copii din alte țări, vor deveni mai interesați de participarea la activitățile extrașcolare; părinții au șansa de a participa alături de copiii lor la activități comune, ajutându-i să-și formeze un stil de viață sănătos; comunitatea va putea primi în rândurile ei, copii cu nevoi speciale deprinși cu un stil de viață sănătos.
În concluzie, cu toții vom avea de câștigat în urma derulării proiectului, însă cei care vor rămâne cu deprinderi pe viață vor fi beneficiarii direcți ai activităților, elevii centrelor implicate.
Proiectele aflate în derulare la C.S.E.I. „Orizont” răspund aceleiași motivații a membrilor parteneri, dorinței profesorilor de a cunoaște mai bine tehnicile instructiv-educativ- recuperatorii folosite în munca cu elevii cu cerințe educative speciale, precum și participarea la activități comune în vederea socializării acestora.
Să mai spunem că partenerii noștri externi au avut plăcuta surpriză de a vizita zona Beiușului și Valea Crișului Repede pentru a savura meniurile tradiționale ecologice specifice acestor zone importante ale Bihorului. Prof. Maria UNGUR

Trimite email

miercuri, 21 august 2019