Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Pãrintele logicii fuzzy, Lotfi A. Zadeh, activ la cei 92 de ani

Educaþie pentru ºi prin internet: Educaþie netãþeneascã (17)

Pãrintele logicii fuzzy, Lotfi A. Zadeh, activ la cei 92 de ani

Lotfi A. Zadeh, pãrintele mulþimilor ºi logicii fuzzy, savant multi ºi interdisciplinar (inginer, matematician, informatician, logician, cercetãtor în inteligenþã artificialã), s-a nãscut la 4 februarie 1921 la Baku, în Azerbaijan, fosta Uniune Sovieticã. Mama sa era medic pediatru (de etnie ruso-evreiascã), iar tatãl sãu ziarist delegat de Iran (de etnie azero-iranianã) [1].

Când Lotfi a împlinit 10 ani, în 1931 familia Zadeh s-a mutat la Teheran, în Iran, unde Lotfi a fãcut liceul ºi a absolvit facultatea de inginerie electricã. În 1943 a emigrat în SUA ºi a obþinut masterul la celebrul Massachusetts Institute of Technology ºi doctoratul la Universitatea Columbia, unde a ºi profesat un an, devenind apoi profesor la Universitatea din California, Berkeley [4].
În anul 1965 a publicat în revista „Information and Control” articolul „Fuzzy sets”, articol care azi atinge aproximativ 40 mii de citãri. Suma totalã a citãrilor, a tuturor lucrãrilor sale, depãºeºte 105 mii de citãri [2]. Pe baza noþiunii de mulþime fuzzy (vagã) a apãrut logica fuzzy, cu implicaþii extrem de importante în inteligenþa artificialã. În prezent, la venerabila vârstã de 92 de ani, este încã activ, publicând articole cu idei provocatoare ºi fiind încã director al Berkeley Initiative in Soft Computing (BISC), funcþie pe care o deþine din 1991 [5].
"The question really isn't whether I'm American, Russian, Iranian, Azerbaijani, or anything else. I've been shaped by all these people and cultures and I feel quite comfortable among all of them.” (Lotfi A. Zadeh, [6])
Vizitele lui Lotfi A. Zadeh în România.
Doamna prof. univ. dr. mat. Ioana Moisil mi-a povestit cã l-a cunoscut pe Zadeh înainte de anul 1970, cu ocazia unei vizite pe care acesta o fãcuse unchiului sãu Grigore C. Moisil. Aceastã vizitã n-a rãmas fãrã urme. La sfatul lui Moisil, mai mulþi matematicieni s-au apucat de cercetãri în domeniul matematicii fuzzy, obþinând rezultate notabile, cei mai performanþi în domeniu fiind Constantin Virgil Negoiþã [7] ºi Dan Ralescu [8], care au publicat în colaborare cartea „Mulþimi vagi” în 1974, la Bucureºti. A mai fost în România la invitaþia prof. univ. dr. Mircea Stelian Petrescu, care a fost visiting professor, în perioada 1969-1990, la Universitatea din California, Berkeley.
În anul 2003, Lotfi A. Zadeh fiind devine Doctor Honoris Causa al Universitãþii „Aurel Vlaicu” din Arad [9], la propunerea doamnei Valentina Balaº, care l-a cunoscut la conferinþa IMPU 2002, la Annecy (Franþa). Tot dânsei i se datoreazã venirea sa în 2005 la Arad (SOFA 2005) ºi la Oradea (SOFA 2007), prilej cu care am avut ºi subsemnatul marele noroc sã-l cunosc prin intermediul doamnei Balaº.
Lotfi A. Zadeh la Universitatea Agora.
În anul 2008, Lotfi A. Zadeh a fost invitatul de onoare al Universitãþii Agora la ICCCC 2008 (v. pozele de la [10]), prilej cu care a acceptat sã intre ºi în echipa editorialã a revistei noastre IJCCC [11].
De atunci avem o colaborare continuã [12-14].
Astãzi, luni (4 februarie 2013), cu ocazia împlinirii a 92 de ani, extrem de rodnici, vã doresc multã sãnãtate, idei noi în continuare ºi La mulþi ani!, domnule profesor Zadeh!
Prof. univ. dr. Ioan DZIÞAC
Bibliografie
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Lotfi_A._Zadeh
[2] http://scholar.google.com/citations?user=S6H-0RAAAAAJ&hl=en
[3] http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh/
[4]  http://www.cs.berkeley.edu/
[5] http://www-bisc.cs.berkeley.edu/BISCProgram/
[6]
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/24_folder/24_articles/24_zadeh.html
[7]
http://www.hunter.cuny.edu/cs/Faculty/Negoita/
[8]
http://scholar.google.com/citations?user=6HUF7tsAAAAJ&hl=en
[9] http://www.uav.ro/ro/universitate/dhc
[10] http://univagora.ro/ro/universitate/foto/album/3/
[11]
http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/about/editorialTeam
[12] http://www.acad.ro/carti2008/carte08_06Zadeh.htm
[13]
http://www.journal.univagora.ro/?page=article_list&volume=VI&nr=3
[14] http://univagora.ro/icccc2014/
P.S. Pentru mai multe poze, accesaþi Galeria foto: Pãrintele logicii fuzzy, Lotfi A. Zadeh, activ la cei 92 de ani.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 14 noiembrie 2019