Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

La trei colegii tehnice orădene se vor (re)înființa cinci clase de învățământ profesional tehnic

Comanda socială cere reînființarea școlilor profesionale

La trei colegii tehnice orădene se vor (re)înființa cinci clase de învățământ profesional tehnic

Primarul Oradiei, dl ing. Ilie Bolojan, a susținut ieri, 6 februarie 2013, o conferință de presă în sala mică a Primăriei Oradea, la care au fost invitați dna Delia Ungur -administratorul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor – dl prof. Daniel Negrean, precum și dna Carmen Sasu – colaboratoare voluntară din partea firmei Romarketing, firmă care se ocupă cu recrutarea forței de muncă și training.

Potrivit comenzii sociale, Primăria își propune să sprijine reînființarea și dezvoltarea învățământului profesional tehnic în Oradea, pentru a se asigura astfel forță de muncă specializată pentru companiile din cadrul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea.
Pentru început pe piața forței de muncă din acest parc există o cere pentru cinci clase de învățământ profesional tehnic, clase care se vor înființa în cadrul a trei colegii tehnice orădene: o clasă cu profil electromecanic utilaje și instalații industriale și o clasă cu profil sculer matrițer – la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși”; o clasă cu profil electronist aparate și echipamente și o clasă cu profil operator CNC – la Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, precum și o clasă cu profil încălțăminte - la Colegiul Tehnic „Transilvania”.
În deschiderea conferinței de presă, dl primar a ținut să ne reamintească pilonii Strategiei de dezvoltare a Municipiului Oradea în următorii patru ani, „strategie prezentată la început de mandat, prin care ne stabileam ca țintă ca în 2016, Oradea să fie un oraș al prosperității și al dezvoltării; un oraș atractiv ca și localizare pentru companii, care va genera oportunități pentru investiții și un punct de atracție pentru turiști.
1.Atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă, prin susținerea localizării companiilor în municipiul Oradea și prin dezvoltarea companiilor locale
2.O infrastructură de bună calitate
3.O forță de muncă pregătită pentru a lucra în Oradea
4.Să punem în valoare patrimoniul și atracțiile Municipiului Oradea
5.Să dezvoltăm și să îmbunătățim în continuare calitatea serviciilor publice.
Astăzi (miercuri – n.n.), discutăm de al treilea pilon, legat de forța de muncă pregătită să lucreze în Oradea...”
„Discutăm de o forță de muncă pregătită deja să lucreze în aceste companii, situație care este avantajoasă atât pentru firme, care nu mai trebuie să cheltuiască, să investească sume suplimentare pentru a pregăti această forță de muncă, dar și pentru cei care doresc să se angajeze. Þinta pe care noi o avem pentru a dezvolta acest pilon este practic să reînființăm învățământul profesional, școlile profesionale, să prezentăm oportunitățile și avantajele acestui sistem de învățământ și șansele mărite ale celor care urmează să-l absolve de a-și găsi un loc de muncă pe piața locală”, a precizat dl primar Ilie Bolojan.
Doamna Delia Ungur - administratorul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea s-a referit la necesitatea acestui proiect și etapele proiectului.
„Această școală profesională pe care ne dorim s-o înființăm începând cu toamna acestui an s-a bucurat de un răspuns pozitiv din partea companiilor. Ca etape, suntem exact în termen. Am reușit lucrul cel mai greu: modificarea planului de școlarizare pe acest an. Practic, aceste clase nou înființate sunt introduse în planul de școlarizare. Mai avem două etape importante de parcurs: semnarea unui protocol de colaborare între toți partenerii și o campanie de promovare a școlii profesionale pe care o vom începe destul de agresiv, cel târziu în partea a doua a lunii martie, mai ales pentru că prima perioadă de înscriere la aceste școli profesionale este luna mai. Această școală profesională va avea o componentă mare de activitate practică în cadrul companiilor”.
În continuare a fost prezentată structura anului școlar la învățământul profesional (în anul I: 40 % pregătire teoretică și 60 % pregătire practică, iar în anul II: 25% pregătire teoretică  și 75% pregătire practică) și avantajele.
„Noi nu dorim să pedepsim elevii la școala profesională, ci dorim să le oferim o oportunitate pentru a putea să se califice pe meserii de viitor”
Generalul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, dl prof. Daniel Negrean, a prezentat cadrul legal de reînființare a învățământului profesional tehnic. „Ordinul ministrului 3.168 spune că învățământul profesional în România se organizează la finalizarea clasei a IX-a, începând cu clasa a X-a. Hotărârea Guvernului 1.062 din 30 octombrie 2012 vine să stimuleze învățământul profesional în România pentru că acordă fiecărui elev o bursă de 200 de lei, asemănătoare bursei pe care o primesc elevii de liceu, numită „Bani de liceu”. Doar că această bursă nu este limitată, ci se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional.
Am ajuns să ne propunem cinci clase de învățământ profesional în Oradea, oferta companiilor era mult mai bogată, era undeva în jur de șapte, dar am spus să nu forțăm, ci încercăm să realizăm cele cinci clase”.
„Pentru promovare proiectului au fost gândite mai multe modalități: prin intermediul unui film, al unor pliante, prin vizite organizate în zona intreprinderilor. Și sunt convins că dacă va exista și acea parte din contract, respectiv acea bursă pe care agentul economic o va acorda pe lângă cei 200 de lei pe care îi primește elevul de la stat, lucrurile vor sta în bună regulă”, a mai adăugat inspectorul general.
„Trebuie să schimbăm, în câțiva ani de zile, o mentalitate!”
Discuțiile care au urmat au fost conduse de dl primar.
„Intenția noastră este să ducem și părinții, începând din clasa a VI-a, a VII-a și a VIII-a, să le prezentăm aceste companii. Una este amintirea fostei fabricii... și alta este o companie, unde în hală nu intri decât într-o ținută protejată, pentru că arată ca în spital. E o problemă personală ce vă spun: Trebuie să schimbăm, în câțiva ani de zile, o mentalitate, care mentalitate derivă dinainte de 1989, la o parte din părinți, de tipul „Ai carte, ai parte!” Este vorba despre acel program de convingere a populației că România are cel mai mic număr de studenți pe cap de locuitor din Europa. Și că trebuie să intrăm în societatea cunoașterii, societate care impune să absolvi un învățământ superior... Există facultăți sau specializări în învățământul superior care în mod clar îi trimit pe toți absolvenții în șomaj. Și-atunci trebuie să încercăm să explicăm populației nu se mai poate așa ceva. Trebuie să învățăm niște meserii care au cerere pe piață...”, a precizat dl primar Ilie Bolojan.
„A face o școală profesională nu este o rușine”
În interventia sa, dna Carmen Sasu a făcut un apel la schimbare de atitudine.
„E foarte important de a găsi o pârghie și o modalitate de a-i determina pe copii să înțeleagă că a face o școală profesională nu este o rușine, ba dimpotrivă este un atuu pe care poate să-l aibe vizavi de un altul. Copiii trebuie învățați că a munci nu este o rușine, dimpotrivă este un beneficiu”.
„Eu vreau să mai adaug un singur lucru, a intervenit dna Delia Ungur, vorba directorului Emerson: „Un strungar bun este mai bine plătit decât un inginer. Cred că ăsta este mesajul principal: un meseriaș bun este mult mai bun decât un om cu diplome”, a concluzionat dna Delia Ungur. (Ovidiu DAN)

Trimite email

marți, 31 ianuarie 2023