Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„Săptămâna căsătoriei” …la Oradea

Joi, la „Gheorghe Șincai”

„Săptămâna căsătoriei” …la Oradea

Joi, 7 februarie 2013, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” a fost gazda Conferinței de deschidere oficială a proiectului internațional „Săptămâna căsătoriei”, proiect care la nivel național are o echipă numeroasă, iar la nivelul municipiului Oradea, are membri devotați.

În deschiderea plenului a vorbit dna prof. Ligia Mirișan, în calitate de gazdă, apoi în calitate de coordonator al grupului de lucru de la Oradea, a luat cuvântul președintele Uniunii Femeilor din Bihor, dna ing. Miorița Săteanu (avându-i ca membri direcți pe dl psih. Alin Crețu și dl Tiberiu Catona).
„Dragostea vine tiptil și pleacă în galop”
Doamna inginer a comparat datele statistice din 2011 și 2012, după care a făcut cunoscute programul săptămânii și temele conferinței.
Promovând căsătoria tradițională, doamna președinte a arătat că „drumul spre căsătorie ar trebui să fie presărat cu flori, dragoste, bună înțelegere și respect, știut fiind faptul că dragostea vine tiptil și pleacă în galop”.
„Nimeni nu trăiește în pielea altuia ca să ofere sfaturi”
Dl psiholog Alin Crețu a făcut publică desfășurarea activităților: conferințe, spectacole, seminarii, precum și o acțiune stradală specială de sensibilizare a opiniei publice. Domnia sa a ținut să sublinieze faptul că „nimeni nu trăiește în pielea altuia ca să ofere sfaturi”, iar ca să ne lămurim cum stau lucrurile cu cele trei tipuri de „granițe” în familie ni le-a explicat pe rând (rigide – când mama sau/și tata sunt șefi la serviciu uitând de acest lucru acasă, fluide – când fiecare face ce dorește neinteresându-se unul de altul și de normalitate – când fiecare știe care îi este locul).
Dna psiholog Crina Crețu ne-a prezentat „Căsătoria - un stil de viață”  din perspectivă psihologică, afirmând că ar fi o opțiune și decizie proprie, însă se bazează pe încredere, siguranță, acceptare necondiționată, pe implicare, respect, altruism și dăruire.
Tot despre căsătorie a vorbit și dna prof. Monica Cuibuș (punând întrebarea dacă aceasta merită), iar eleva Carina Marin de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” a privit căsătoria... prin  ochii adolescenților, adresându-se adulților căsătoriți cu îndemnul de a fi sinceri, de a fi ei înșiși pentru a arăta tinerilor ce înseamnă căsătoria, ce înseamnă iubirea.
Din „Jurnalul unor tineri căsătoriți”
Am avut apoi ocazia să aflăm multe lucruri interesante din „Jurnalul unor tineri căsătoriți” prezentat de dna psiholog Calotă Crina de la Colegiul Național „Arany Janos” din Salonta.
În continuare, doamna avocat Antița Balaci, de la Baroul avocaților, a prezentat cauzele care duc la distrugerea căsătoriilor, între care și motive temeinice, precum: necomunicarea, infidelitatea, violența psihică sau fizică, dar și gelozia. Pentru a oferi și un remediu în căsnicie, doamna avocat s-a oprit la limbajul iubirii și la cele cinci forme de manifestare ale acestuia în familie: timpul, cadourile, serviciile, mângâierile (relațiile între soți) și laudele (cuvintele de încurajare). Pentru ca durata unui cuplu să reziste cincizeci de ani și mai mult, am fost sfătuiți să citim „Secretele căsătoriei fericite”. În cadrul discuțiilor care au urmat, dna Carmen Tocuț a ținut să afle părerea unui avocat în ceea ce privește medierea ca o posibilitate de împăcare între două persoane. 
De la dna Raț Voichița (secretar al  U.F.B.) am aflat cât de folositor, plăcut și util este să poți culege roadele unui pom, câtă satisfacție ai atunci când tu ai sădit acel pom și ajungi să-i culegi roadele.
Dra Ramona Bungău (coafor stilist) ne-a adus în atenție un vechi dicton „Cunoaște-te pe tine însuți”, determinându-ne să privim în oglinda noastră pe plan spiritual în care îi vom putea vedea pe cei din jurul nostru oglindindu-se.
„Și cum orice discuție despre căsătorie implică obligatoriu și flori, dar și poezie, dna Miorița Săteanu a oferit câte o lalea virtuală tuturor participanților, iar poeta Ileana Bodi (membru al U.F.B.) ne-a încântat cu versuri compuse anume pentru acest eveniment: „Nu lăsați răceala să se cuibărească între voi doi” și Mi-e dor și iar mi-e dor”, aducând un elogiu căsătoriei.
La final, dna Daciana Nica (reprezentantul A.J.O.F.M.) a mulțumit dnei Miorița Săteanu pentru dăruirea cu care se implică în derularea proiectelor și pentru sfaturile pe care le oferă tinerilor cu care comunică și socializează. (Maria Ungur)

Trimite email

marți, 31 ianuarie 2023