Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Ziua Școlii Gimnaziale Nojorid - prima ediție

Miercuri, 3 aprilie

Ziua Școlii Gimnaziale Nojorid - prima ediție

Căminul Cultural din Nojorid a găzduit miercuri, 3 aprilie 2013, prima ediție a Zilei școlii, manifestare cultural-artistică ce s-a vrut o „poveste adevărată” în care copiii din Leș, Livada și Nojorid să socializeze și să se simtă ca făcând parte din aceeași familie, vorba dnei director, prof. Melinda Tănase.

Cu această „poveste adevărată” și-a început discursul doamna director, salutând distinșii invitați, pe dl primar Mircea Crainic, pe distinsul inspector școlar, dl prof. Ilie Crăciun, pe doamnele Viorica Vese, din partea Primăriei Nojorid, departamentul Investiții, respectiv dna Maria Crainic, din partea Bibliotecii Comunale Nojorid. „Povestea” unificării celor trei școli a generat o uniformă comună, cu un semn distinctiv (o siglă a școlii), ales în urma unui concurs de desene organizat la nivelul celor trei școli.
„Oamenii mari se afirmă prin patriotism, oamenii mici practică naționalismul”
În cuvântul său, dl inspector școlar Ilie Crăciun a felicitat gospodarii comunei pentru felul în care se prezintă comuna, văzută de pe stradă, conducerile primăriei și școlii pentru proiect și pentru această manifestare, apelând la vorbe înțelepte („Oamenii mari se afirmă prin patriotism, oamenii mici practică naționalismul”...). Plăcut surprins de aprecierile dlui inspector școlar Ilie Crăciun și încântat de un asemenea eveniment, dl primar Mircea Crainic a fost scurt și la obiect, mulțumind conducerii școlii pentru acest eveniment pe care îl consideră de bun augur și un prilej de socializare, „fiind acum o școală într-o comună”, a spus dl primar în încheierea intervenției sale.  
După prezentarea siglei, a copacului cu ramurile celor trei localități și cu rădăcinile care își trag seva din cărți, doamna director ne-a introdus în atmosfera regalului artistic prin versuri meșteșugite, recitate în acompaniament de nai... „căci din cele trei școli mari,/ Câte numără comuna/ Au venit cu mic cu mare/ Toți copiii să-și dea mâna!/ Fericiți, nerăbdători, dornici să vă demonstreze/ Că ei au talent cu caru’, nu numai să copieze!”
Alexandra Durgheu Privighetoarea" din Păușa
În debutul spectacolului, Alexandra Durgheu din Păușa, absolventă a școlii, actualmente elevă la Liceul de Artă, a cântat și ne-a încântat cu nestemate din folclorul bihorean. Prezentați de doamna director și salutați de public, profesorii coordonatori au invitat artiștii pe scenă: elevii din clasele I și a IV-a din Nojorid, cu momentul artistic „Þări prin cântec și dans” (coordonați de înv. Andrada Dudaș și Gheorghe Petrilă); a IV-a Leș, cu dansul „Ciuleandra” (înv. Teodora Negru Tabacu); a III-a Nojorid, cu cântec de chitare (înv. Delia Horge); a II-a Leș, cu „Moșul și cocoșul” (înv. Loredana Burdaș); a V-a Leș, cu „Dansul primăverii” – dansul ghioceilor (prof. Oana Jurcuțiu); a VIII-a Nojorid, cu „Teenagers” - spectacol de pantomimă (prof. Adina Iacob); a VII-a Leș – Michael Jackson, în „oglindă” (duet).
„Un șmecher la lecție”
Actorii din clasa a VII-a de la Nojorid, ne-au surprins plăcut cu piesa „Un șmecher la lecție” (prof. Alina Curta); a VII-a Livada, cu dans modern (prof. Cornelia Apostol); a III-a Nojorid, cu dans sportiv cu majorete (înv. Delia Horge); a VII-a Leș, cu dans popular din Oaș (prof. Adina Iacob); interpret Oșoș Beniamin (a VIII-a, din Leș), la orgă; elevii din clasa a II-a și foști elevi ai dnei înv. Mirela Gligor (actualmente în clasa a VI-a) au interpretat împreună cântecul „Prieteni”; a VII-a Nojorid, cu dans modern (prof. Adina Iacob); în final, corurile claselor a VI-a din Leș și Livada au dialogat muzical pe scenă, în mai multe limbi (coordonatori: prof. Radu Negruț, Ștefan Negruțiu, Alina Butișcă, Geta Rusu, Flavia Romanu și Cornelia Apostol).
După spectacol, artiștii și toți elevii celor trei școli au mâncat pizza și s-au prins în dansul prieteniei...
„Omul sfințește locul!”  
După poza finală de pe scenă, dl inspector școlar Ilie Crăciun a ținut să felicite artiștii și profesorii coordonatori, invocând și consfințind că peste tot, în orice loc, în toate domeniile „Omul sfințește locul”, că „Românii au talent, dar nu au noroc”, și le-a mai lansat o provocare, dacă tot dețin bustul lui Octavian Goga în fața școlii: dacă se vrea, de ce nu, din toamnă, Școala Gimnazială Nr. 1 din Nojorid ar putea purta un nume, numele poetului „pătimirii noastre” – Octavian Goga. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze (144 de poze), accesați Galeria foto: Ziua Școlii Gimnaziale Nojorid - prima ediție.  

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 2 februarie 2023

Poza zilei

Giulia, La mulți ani!

Sărbătoritul zilei de astăzi, 1 februarie 2023, este Kralik Giulia Ștefania.
Giulia-Ștefania împlinește, astăzi, 11 ani, iar colegii ei de clasă (din clasa a IV-a C, de la Colegiul Național ,,Iosif Vulcan") și domnul învățător, prof. Lazăr Cătălin, îi urează un sincer La mulți ani!
La mulți-mulți ani, Giulia, și din partea noastră!