Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre bunuri, ca obiecte ale drepturilor și obligațiilor civile

Noul Cod Civil (61)

Despre bunuri, ca obiecte ale drepturilor și obligațiilor civile

Până acum am prezentat noțiuni și dispoziții ale Noului Cod Civil privind persoanele, ca subiecte de drepturi și de obligații civile.

Dar drepturile și obligațiile persoanelor se exercită, în concret, asupra unor bunuri, care devin  obiecte ale acestor drepturi și obligații.
Astfel, bunurile sunt definite ca fiind lucruri, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept sau al unei obligații patrimoniale.
În funcție de efectele și consecințele relațiilor patrimoniale interpersonale, Codul Civil deosebește următoarele grupe de bunuri:
*Bunuri mobile și imobile. Sunt bunuri imobile terenurile, izvoarele și cursurile de apă, construcții fixate în pământ, plantații etc.
*Bunuri fungibile și nefungibile. Sunt bunuri fungibile cele care pot fi determinate după număr, măsură sau greutate, astfel că ele pot fi înlocuite unele prin altele în executarea unei obligații (ex. cerealele, lichidele, metrajele, produsele agro-industriale etc.). În schimb, o operă de artă este un bun nefungibil.
*Bunuri consumptibile și bunuri neconsumptibile. Sunt consumptibile bunurile a căror întrebuințare implică consumarea substanței acestora (ex. cărbunii, lichidele, produsele alimentare etc).
*Bunurile divizibile și bunuri indivizibile. Sunt divizibile bunurile care pot fi împărțite în natură fără a li se schimba destinația (ex. terenurile, lemnul, tabla, sfoara etc.)
*Bunuri principale și bunuri accesorii. Sunt bunuri accesorii cele care au fost destinate exclusiv întrebuințării utile ale altor bunuri (ex. pictura unui tablou este bunul principal, iar rama tabloului este bunul accesoriu).
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

sâmbătă, 14 decembrie 2019