Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
26 noiembrie 2021

1.Ziua de 29 noiembrie, luni, este zi liberă în sistemul public – hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial / Elevii, copiii, studenții și profesorii din școlile, grădinițele și universitățile publice vor avea o perioadă de cinci zile libere
Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că Guvernul va aproba în ședința de azi declararea zilei de 29 noiembrie ca zi nelucrătoare în sistemul public. Elevii și profesorii nu vor mai merge la ore pe 29 noiembrie, având astfel trei zile fără școală în intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. La acestea se adaugă weekendul, iar perioada de zilele libere este astfel de cinci zile. Revenirea la școală ar urma să aibă loc joi, pe 2 decembrie 2021. Hotărârea de Guvern se aplică în toate instituțiile publice, deci și în universitățile de stat.
„Pe data de 29 va fi zi liberă”, a anunțat Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

2. Nivelul „catastrofal” al studenților, reducerea numărului de ore de curs și frauda masivă de la examenele online, criticate de un profesor de la o universitate din Franța
Un profesor de drept public ce predă la Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) a criticat într-un e-mail intern nivelul studenților și decizia scăderii numărului de ore, informează lefigaro.fr. Lectorul și-a descris studenții ca fiind nepregătiți, susține că au un nivel ,,catastrofal” și vorbește despre existența unei fraude masive nepedepsite.
Cadrul didactic, Erwan Le Cornec, avertizează în e-mail că universitatea U.B.O. va deveni o variantă de rezervă a absolvenților de liceu, dacă aceștia nu intră unde își doresc. Un alt aspect menționat de profesor se referă la fraudarea examenelor, dacă acestea sunt organizate la distanță: „în plus, putem trișa dacă, din întâmplare, se organizează examene la distanță”, a spus acesta, citat de publicația franceză.
Jurnaliștii din Hexagon notează că profesorul ar fi întocmit rapoarte bazate pe dovezi și ar fi adus la cunoștința conducerii universității frauda de la examenele online încă din luna februarie a acestui an. Este vorba de câteva zeci de studenți care ar fi în această situație, conform Le Figaro. Profesorul a declarat că urmează să sesizeze autoritățile judiciare în privința aceasta, în situația în care conducerea universității va recunoaște că a trecut cu vederea acțiunea imorală a studenților.
„Cum să explic că studenții, care nu cunosc cu adevărat o materie (avem doar 27,5 ore de lecții pe semestru) și care trebuie să acumuleze informații de la multe alte materii, într-un timp foarte scurt, ar putea să-mi citeze hotărâri judecătorești, precizând data exactă, numărul cauzei și numele părților? (…) La universitate nivelul a devenit, din păcate, catastrofal. Am 25 de ani de serviciu public și văd că doar s-a deteriorat”, a spus profesorul, citat de cunoscuta publicație franceză.
El a fost sprijinit de către colegi, cadre universitare, dar și de la profesorii de liceu. Cu toate acestea, a primit și amenințări cu moartea: „Am găsit etichete pe ușa biroului meu: „RIP”, „to death facho”, spune Erwan Le Cornec, citat de Le Figaro.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
19 octombrie 2021
Campanie susținută de BCR, prin proiectul Școala de Bani
Concurs național, cu premii, pentru elevii din clasele P-IV, lansat de Școala de Bani, BCR. Înscrierile sunt deschise până pe 15 noiembrie și pot fi făcute de învățători

Un nou concurs de creație – desene și picturi – este lansat la nivel național în cadrul proiectului “Școala de Bani“, pentru elevii din clasele primare. Sunt invitați să se înscrie, prin învățători, copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani, cu desene sau picturi pe temele: educație pentru mediu, educație financiară. Termenul de înscriere este 15 noiembrie, iar premiile sunt atractive: școlile pot obține titlul de ,,Școala Banilor Bine-Crescuți”, participanții primesc seturi întregi de cărți și, în școli, se vor organiza ateliere de educație financiară pentru cei mici.
Concursul se desfășoară în perioada 13 octombrie – 15 decembrie 2021 și se adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani, care vor reprezenta astfel școala la care învață. Fiecare școală doritoare trebuie să își înscrie cele mai reușite 12 desene realizate de către elevii săi, pe site-ul concursului. Desenele trebuie să atingă una dintre cele trei teme, la alegere:
• “Economisesc pentru visul meu”
• “La ce ne ajută banii?”
• “Avem grijă de resursele mediului înconjurător”.
Lucrările pot fi realizate în orice tehnică de compoziție: ulei, acuarelă, creion, peniță, colaj, ceracolor etc.


Rubrici | Rubrica juridică

Noul Cod Civil (88)

Despre moştenire. Nedemnitatea (5)


Codul civil reglementează şi nedemnitatea judiciară, caz în care o persoană poate fi declarată nedemnă de a moşteni, dar numai într-un anumit termen prevăzut expres de lege. ...citeste


 

Noul Cod Civil (87)

Despre moştenire. Nedemnitatea (4)


În cazuri expres stabilite de lege, unele persoane pot fi excluse de la moştenire. Este cazul persoanelor nedemne....citeste


 

Noul Cod Civil (86)

Despre moştenire (3)


Cine are capacitatea de a moşteni?...citeste


 

Noul Cod Civil (85)

Despre moştenire (2)


Este foarte important de ştiut că nu se pot face acte juridice cu privire la o succesiune nedeschisă (acte făcute înainte de a deceda autorul succesiunii). Codul civil prevede că, dacă s-au făcut astfel de acte, acestea sunt lovite de nulitate absolută, adică oricând se poate cere constatarea nulităţii acestora. ...citeste


 

Noul Cod Civil (84)

Despre moştenire (1)


Potrivit Codului civil, moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, denumite moştenitori sau succesori. ...citeste


 

Noul Cod Civil (83)

Despre proprietatea publică


Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ - teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege....citeste


 

Noul Cod Civil (82)

Administrarea bunurilor altuia. Obligațiile administratorului față de beneficiar


Administratorul bunurilor altuia poate acționa numai în limitele puterilor ce îi sunt conferite prin lege ori de către beneficiar prin actul de constituire (procură sau contract). ...citeste


 

Noul Cod Civil (81)

Administrarea bunurilor altuia


Orice persoană are dreptul de a da bunurile sale, spre a fi administrate, unei alte persoane care va avea calitatea de administrator....citeste


 

Noul Cod Civil (80)

Despre fiducie


Auzim adesea sau poate citim despre fiducie, fiduciari și altele asemenea.
Ce sunt acestea?...citeste


 

Noul Cod Civil (79)

Despre uz și abitație


Uzul este dreptul unei persoane de a folosi bunul altuia și de a-i culege fructele naturale și/sau industriale, dar numai pentru nevoile proprii sau ale familiei sale. În schimb, uzufructuarul poate chiar să și valorifice fructele bunului în profitul său. ...citeste


 

Noul Cod Civil (78)

Despre uzufruct (3)


Adeseori întâlnim în practică sau auzim vorbindu-se despre un anume contract care implică și dreptul de uzufruct viager. ...citeste


 

Noul Cod Civil (77)

Despre uzufruct (2)


Titularul dreptului de uzufruct are dreptul de a închiria sau, după caz, de a arenda bunul primit în uzufruct (dreptul de a culege fructele civile ale bunului). Închirierea sau arendarea încetează o dată cu stingerea uzufructului, la expirarea termenului acestuia. ...citeste


 

Noul Cod Civil (76)

Dezmembrămintele dreptului de proprietate


Despre uzufruct.
Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. În acest caz, proprietarul devine nudul proprietar, deoarece este lipsit de posesia și folosința bunului său. ...citeste


 

Noul Cod Civil (75)

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată


Dezmembrămintele sunt îngrădiri ale exercitării dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul poate fi lipsit de posesia sau de folosința bunului său în beneficiul unei terțe persoane....citeste


 

Noul Cod Civil (74)

Despre partaj


Proprietatea comună poate să înceteze prin partaj, actul prin care bunul comun se împarte între coproprietari sau este atribuit unuia dintre aceștia. ...citeste


 

Noul Cod Civil (73)

Limitări ale dreptului de proprietate


Dreptul de trecere pentru utilități sau în alte scopuri ...citeste


 

Noul Cod Civil (72)

Limitări ale dreptului de proprietate


Dreptul de trecere...citeste


 

Noul Cod Civil (71)

Limitări ale dreptului de proprietate


Vederea asupra proprietății vecinului.
Codul Civil prevede că nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun dintre două proprietăți, decât cu acordul proprietarilor. ...citeste


 

Noul Cod Civil (70)

Limitări convenționale ale dreptului de proprietate


Proprietarul poate să consimtă la limitarea dreptului său de proprietate și prin acte juridice, dacă nu încalcă ordinea publică și bunele moravuri. ...citeste


 

Noul Cod Civil (69)

Despre proprietatea comună


Atunci când dreptul de proprietate asupra unui bun aparține la două sau mai multe persoane vorbim despre proprietate comună, care poate avea următoarele forme:...citeste


 

Noul Cod Civil (68)

Limitări ale dreptului de proprietate


Picătura streșinii
Proprietarul este obligat să își facă streașina casei sale astfel încât apele provenind de la ploi, să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin. ...citeste


 

Noul Cod Civil (67)

Limitări ale dreptului de proprietate


Legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate, fie în interes public, fie în interes privat. ...citeste


 

Noul Cod Civil (66)

Despre accesiunea imobiliară artificială


În această secțiune, Noul Cod Civil pune în discuție situația unor construcții sau alte lucrări realizate pe terenul altuia sau cu materialele altuia. ...citeste


 

Noul Cod Civil (65)

Dobândirea proprietății prin accesiune


Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipește cu bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea nu prevede altfel. ...citeste


 

Noul Cod Civil (64)

Despre dreptul de proprietate și mijloacele de apărare ale acestuia


Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la orice persoană care îl deține fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă a suferit un prejudiciu prin deposedarea bunului său. ...citeste


 

Noul Cod Civil (63)

Despre întreținere


În acest număr vom discuta despre modul cum se execută întreținerea....citeste


 

Noul Cod Civil (62)

Despre bunuri și drepturile exercitate asupra acestora


Bunurile mai pot fi deosebite și în funcție de cel ce exercită proprietatea asupra acestora: bunuri ale proprietății private și bunuri ale proprietății publice....citeste


 

Noul Cod Civil (61)

Despre bunuri, ca obiecte ale drepturilor și obligațiilor civile


Până acum am prezentat noțiuni și dispoziții ale Noului Cod Civil privind persoanele, ca subiecte de drepturi și de obligații civile. ...citeste


 

Noul Cod Civil (60)

Tot despre întreținere


În acest număr vom discuta despre modul cum se execută întreținerea. ...citeste


 

Noul Cod Civil (59)

Despre întreținere


În numărul trecut am stabilit care sunt persoanele obligate să dea întreținere.
Este la fel de important să știm și care sunt persoanele care au dreptul la întreținere....citeste


 

Noul Cod Civil (58)

Obligația de întreținere


Obligația de întreținere există numai între persoanele prevăzute de lege. ...citeste


 

Noul Cod Civil (57)

Adopția. Încetarea adopției


Adopția încetează prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulității sale. ...citeste


 

Noul Cod Civil (56)

Adopția. Efectele adopției


Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată. ...citeste


 

Noul Cod Civil (55)

Adopția. Consimțământul la adopție


Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane: a) părinții firești sau, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii;...citeste


 

Noul Cod Civil (54)

Adopția. Persoanele care pot adopta


Nu pot adopta persoanele care nu au dobândit capacitatea deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal. ...citeste


 

Noul Cod Civil (53)

Condițiile de fond ale adopției.


Persoanele care pot fi adoptate.
Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu, deci până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, în cazul capacității de exercițiu anticipate, până la împlinirea vârstei de 16 sau 17 ani....citeste


 

Noul Cod Civil (52)

Adopția


Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între cel adoptat și rudele adoptatorului....citeste


 

Noul Cod Civil (51)

Filiația. Situația legală a copilului


Copilul din afara căsătoriei, a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii, are față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie....citeste


 

Noul Cod Civil (50)

Despre paternitate (altfel)


Astăzi, vă vom surprinde cu un subiect mai puțin mediatizat. Vă vom vorbi despre reproducerea umană asistată medical cu terț donator. ...citeste


 

Noul cod civil (49)

Tăgada paternității


Tăgada paternității este manifestarea de voință (acțiunea) prin care se contestă calitatea de tată al unui copil. ...citeste


 

Noul Cod Civil (48)

Rudenia. Despre paternitate


Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească....citeste


 

Noul cod civil (47)

Despre filiație


Filiația este soluția ce se stabilește între părinte și copil ca efect al nașterii....citeste


 

Noul Cod Civil (46)

DESPRE RUDENIE


Rudenia este definită de Codul Civil ca legătura dintre două sau mai multe persoane, bazată pe descendența uneia din alta sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun....citeste


 

Noul Cod Civil (45)

Procedura divorțului pe cale administrativă sau notarială


Cererea de divorț se depune de către soți împreună. Ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. ...citeste


 

Noul Cod Civil (44)

Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială


Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, ofițerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii. ...citeste


 

Noul Cod Civil (43)

Despre desfacerea căsătoriei


Divorțul soților poate avea loc în următoarele situații :
-prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți și acceptă celălalt soț; ...citeste


 

Noul Cod Civil (42)

Reguli comune celor trei tipuri de regim matrimonial


Indiferent de regimul matrimonial ales, soții nu pot deroga de la următoarele reguli:
-Între soți regimul matrimonial ales produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei...citeste


 

Noul Cod Civil (41)

Regimul matrimonial al comunității convenționale


Acest regim matrimonial reprezintă o derogare de la regimul comunității legale de bunuri prin aceea că viitorii soți se pot înțelege, prin convenția matrimonială, ca numai anumite bunuri să dobândească statutul de bunuri comune. ...citeste


 

Noul Cod Civil (40)

Regimul matrimonial al separației de bunuri


Prin acest regim matrimonial soții au o mai mare independență, realizându-se o separare cvasicompletă a intereselor patrimoniale ale acestora, astfel: ...citeste


 

Noul Cod Civil (39)

Lichidarea regimului matrimonial al comunității legale de bunuri


Comunitatea de bunuri se lichidează prin hotărâre judecătorească sau prin act autentic notarial. ...citeste


 

Noul Cod Civil (38)

Regimul comunității legale


În cadrul acestui regim fiecare soț are dreptul de a folosi bunurile comune fără consimțământul expres al celuilalt soț. ...citeste


 

Noul Cod Civil (37)

Regimul matrimonial al comunității legale de bunuri


Acesta este regimul matrimonial cel mai des întâlnit în cadrul căsătoriei și singurul regim care era recunoscut înainte de apariția Noului Cod Civil. ...citeste


 

Noul Cod Civil (36)

Alegerea regimului matrimonial


Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale de bunuri se face prin încheierea unei convenții matrimoniale....citeste


 

Noul Cod Civil (35)

Căsătoria. Drepturile și îndatoririle personale ale soților


Codul civil prevede că soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Aceasta înseamnă că deciziile privind derularea căsătoriei se iau de către ambii soți, în sensul că sunt rezultatul acordului lor de voință....citeste


 

Noul Cod Civil (34)

Nulitatea căsătoriei


Căsătoria este lovită de nulitate absolută (nulă de drept) atunci când s-a încheiat astfel:...citeste


 

Noul Cod Civil (33)

Încheierea căsătoriei. Formalități finale


După publicarea declarației de căsătorie la sediul primăriei, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință că există vreun impediment legal la încheierea acesteia sau dacă alte cerințe, alte legi nu sunt îndeplinite. ...citeste


 

Noul Cod Civil (32)

Formalități pentru încheierea căsătoriei


Pentru încheierea căsătoriei, viitorii soți sunt obligați să-și comunice reciproc starea sănătății lor....citeste


 

Noul Cod Civil (31)

Căsătoria. Încheierea căsătoriei


Pentru a putea încheia căsătoria, viitorii soți trebuie să îndeplinească anumite condiții de fond, condiții care țin strict de persoana acestora. ...citeste


 

Noul Cod Civil (30)

Căsătoria. Logodna


Noul cod civil reglementează logodna ca o instituție distinctă a dreptului familiei, care creează anumite drepturi și obligații....citeste


 

Noul Cod Civil (29)

Despre familie


Articolul 258 din Noul Cod Civil conține atributele principale care definesc conceptul de familie, astfel: ...citeste


 

Noul Cod Civil (28)

Curatela


Curatela este tot o măsură de protecție a persoanelor incapabile temporar ori aflate în situații speciale, măsură care poate fi instituită de către instanța de tutelă în următoarele cazuri:...citeste


 

Noul Cod Civil (27)

Ocrotirea interzisului judecătoresc


Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. ...citeste


 

Noul Cod Civil (26)

Tutela. Încetarea tutelei


Tutela încetează în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea acesteia, precum și în cazul morții minorului. ...citeste


 

Noul Cod Civil (25)

Tutela. Controlul tutelei


Instanța de tutelă exercită un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la persoana minorului și la bunurile acestuia. ...citeste


 

Noul Cod Civil (24)

Exercitarea tutelei minorului (V)


Tutela se exercită numai în interesul minorului, atât în ceea ce privește persoana, cât și bunurile acestuia. ...citeste


 

Noul Cod Civil (23)

Tutela minorului. Consiliul de familie (IV)


Pentru a supraveghea modul în care tutorele își îndeplinește îndatoririle cu privire la persoana și bunurile minorului, Codul civil creează un nou organism care este Consiliul de familie. ...citeste


 

Noul Cod Civil (22)

Tutela minorului (III)


În lipsa unui tutore desemnat de către părintele minorului, instanța de tutelă (în prezent, autoritatea tutelară) numește cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau un afin (rudă prin alianță) ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă....citeste


 

Noul Cod Civil (21)

Tutela minorului (II)


Tutorele poate fi desemnat chiar de către părintele minorului prin act unilateral sau prin contract de mandat (de reprezentare), încheiate în formă autentică. De asemenea, tutorele poate să fie desemnat prin testament. ...citeste


 

Noul Cod Civil (20)

Tutela minorului


Codul Civil prevede în mod expres care sunt situațiile sau cazurile când se impune instituirea tutelei, pentru ocrotirea minorilor....citeste


 

Noul Cod Civil (19)

Ocrotirea persoanei fizice


Codul Civil prevede unele situații speciale în care persoana fizică are nevoie de ocrotire din partea societății în scopul respectării realizării intereselor legitime ale acesteia. ...citeste


 

Noul Cod Civil (18)

Actele de stare civilă (II)


Despre anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă...citeste


 

Noul Cod Civil (17)

Actele de stare civilă


Potrivit Codului Civil, starea civilă este un drept al persoanei fizice de a se individualiza, în familie și societate, prin însușiri și calități stric personale, care decurg din actele și faptele sale. ...citeste


 

Noul Cod Civil (16)

Dreptul la domiciliu (II)


Referitor la domiciliu, Codul Civil mai prevede și unele clauze speciale în cazul minorilor și al altor categorii de persoane. ...citeste


 

Noul Cod Civil (15)

Dreptul la domiciliu și reședință


Alături de nume și prenume, domiciliul sau reședința este un alt element de identificare a persoanei fizice. ...citeste


 

Noul Cod Civil (14)

Dreptul la nume (3)


Sunt, de asemenea, considerate justificate și cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: ...citeste


 

Noul Cod Civil (13)

Dreptul la nume (II)


n completarea prevederilor Noului Cod Civil privind dreptul la nume, apreciem că ar fi de interes să prezentăm, pe scurt, procedura schimbării pe cale administrativă a numelui de familie și / sau prenumelui, astfel cum aceasta este reglementată de O.U.G. nr. 41/2003....citeste


 

Noul Cod Civil (12)

Despre persoanele fizice


Dreptul la nume
Art. 82 din Noul Cod Civil prevede că orice persoană fizică are dreptul la numele stabilit sau dobândit potrivit legii. ...citeste


 

Noul Cod Civil (11)

Despre prelevarea de țesuturi sau organe de la persoanele decedate


Art. 81 din Noul Cod Civil prevede că prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieții, al persoanei decedate....citeste


 

Noul Cod Civil (10)

Despre interzicerea unor acte patrimoniale privind corpul uman


Noul Cod Civil instituie o interdicție cu caracter general și anume că nu se pot încheia acte juridice care au ca obiect obținerea unor foloase materiale sau avantaje de orice natură în schimbul corpului unei persoane sau elementelor componente ale acestuia....citeste


 

Noul Cod Civil (9)

Despre respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente


Noul Cod Civil dezvoltă și detaliază drepturile persoanei fizice precum și drepturile personalității, drepturi care, în genere, sunt prevăzute și garantate de către însăși Constituția României....citeste


 

Noul Cod Civil (8)

Despre declararea judecătorească a morții


Moartea unei persoane poate fi declarată în baza unui certificat medico-legal de constatare a decesului, în cazul în care acest eveminent este cunoscut și indubitabil sau printr-o hotărâre judecătorească de declarare a decesului. ...citeste


 

Noul Cod Civil (7)

Despre lipsa capacității de exercițiu


În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au capacitatea de exercițiu următoarele persoane: ...citeste


 

Noul Cod Civil (6)

Despre Persoana fizică


Capacitatea de folosință a persoanei fizice (aptitudinea de a avea drepturi și obligații civile) începe la nașterea acesteia și încetează o dată cu moartea sa. Există însă, o situație când capacitatea de folosință a persoanei începe chiar dinaintea nașterii sale. Este cazul copilului nenăscut, dar conceput. ...citeste


 

Noul Cod Civil (5)

Cartea I a Codului Civil vorbește despre persoane


Persoanele, ca subiect de drept civil, pot fi persoane fizice și persoane juridice.
Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și obligații civile.
Persoana juridică este orice formă de organizare sau orice entitate care, fiind constituită în condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații civile....citeste


 

Rubrica juridică

Noul Cod Civil (4)


Încheiem azi cu prezentarea normelor de ordin general din partea introductivă a Noului Cod Civil: ...citeste


 

Rubrica juridică

Noul Cod Civil (3)


Continuăm și în acest număr cu prezentarea unor dispoziții de ordin general privind legea civilă....citeste


 

Rubrica juridică

Noul Cod Civil (2)


În Titlul preliminar (primele 24 de articole), Noul Cod Civil cuprinde o serie de dispoziții de ordin general despre legea civilă, aplicarea acesteia în timp și spațiu, interpretarea și efectele legii civile, publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice. ...citeste


 

Rubrica juridică

Noul Cod Civil Român


La data de 01.10.2011 a intrat în vigoare Noul Cod Civil Român care cuprinde, în esență, toate reglementările ce privesc raporturile juridice de drept privat: dispoziții cu privire la persoane, familie, bunuri, cartea funciară, moștenire, partaj, obligații - contracte, garanții, prescripția, dispoziții de drept internațional privat etc. ...citeste


 

Rubrica juridică- realizată de notar public Cornel Gârba

Schimbarea numelui (prenumelui) copilului minor


În anumite cazuri, părinții ar dori să schimbe numele (sau prenumele) copilului minor. Ce acte sunt necesare pentru aceasta?...citeste


 

Rubrica juridică – realizată de notarul public Cornel Gârba

Cartea de identitate, la 14 ani


La împlinirea vârstei de 14 ani, minorului i se eliberează cartea de identitate. Ce acte sunt necesare pentru aceasta?...citeste


 

Rubrica juridică - realizată de notarul public Cornel Gârba

Eliberarea unui duplicat după o diplomă de bacalaureat


Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui duplicat după o diplomă de bacalaureat?...citeste


 

Rubrica juridică - realizată de notar Cornel Gârba

Călătoria minorilor în străinătate


Potrivit prevederilor Legii nr. 248/2005, minorii pot călători în străinătate în următoarele condiții:...citeste


 

duminică, 5 decembrie 2021